Om covid-19 antikroppstest

Vanliga frågor och svar om provtagning för antikroppar mot covid-19.

Vilken typ av testning av antikroppar erbjuder Previa?

Previa har valt att erbjuda antikroppstestning med labanalys. Det innebär att vi tar ett venöst blodprov och skickar på analys till Unilabs

Vad heter testet?

COVID-19 (SARS CoV-2 serologi) , vilket är en kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar

Hur tillförlitligt är testet?

Analysen av antikroppar för covid-19 (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar) uppfyller mer än 99% specificitet och mer än 90 procent sensitivitet tre veckor efter symtomdebut. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal kan bedöma resultaten mot kliniken hos enskilda patienter.

Vad mäter testet?

Analysen mäter förekomsten av IgG-antikroppar. Antikroppar är äggviteämnen som bildas av kroppens immunförsvar och de har förmåga att oskadliggöra smittämnen. Just IgG-antikroppar utgör en för varje smittämne specifik typ av antikroppar och förekomst av dem i blodet talar för att man har mött smittämnet eller har genomgått sjukdomen.

Immunförsvaret består av många andra delar som tillsammans åstadkommer hel eller delvis immunitet. När det gäller Covid-19 är mycket fortfarande osäkert kring om hur immunitet utvecklas, men förekomst av specifika antikroppar antas utgöra en viktig del.

Har Folkhälsomyndigheten godkänt testet?

Folkhälsomyndigheten ”godkänner” inte tester och inte Läkemedelsverket heller. Det är den provtagande vårdgivaren som tar det medicinska ansvaret för de metoder man tillämpar. Vårdgivare ska tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet. Den nu aktuella metoden är vetenskapligt utvärderad och beprövad på sjukhus.

Hur kan vi använda resultatet?

Kunskapsläget kring covid-19 är fortfarande bristfälligt. Det finns idag inte tillräcklig information om funktionalitet hos de antikroppar som utvecklas, hur länge antikroppar finns kvar och hur länge eventuell immunitet kvarstår efter en covid-19 infektion.

Vid negativt resultat har medarbetaren troligtvis ännu inte utvecklat antikroppar mot Covid-19, det vill säga att man inte har mött smittämnet ännu eller att man ännu inte hunnit utveckla specifika antikroppar mot det. Hos enskilda individer kan andra delar av immunförsvaret spela en större roll som gör att man inte utvecklar specifika antikroppar trots att man har haft sjukdomen.

Vid positivt resultat har medarbetaren troligen utvecklat ett visst försvar mot covid-19 och har sannolikt haft sjukdomen eller åtminstone stött på smittämnet. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att ett postivt resultat indikerar skydd mot allvarliga symtom inom en begränsad tidsperiod, i nuläget upp till ett halvår. Ändå behöver man förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer, det vill säga hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma vid symptom på sjukdom. Som arbetsgivare kan man använda det sammanställda resultatet i sin riskbedömning och bemanningsplanering under pandemikrisen.

Hur ser svaret ut på resultatet?

Svaret på analysen skickas via säker e-post till din medarbetare och till dig som chef (under förutsättning att medarbetaren gett sitt samtycke) och säger om medarbetaren har påvisade antikroppar (positivt resultat) eller ej påvisade antikroppar (negativt resultat).

Kommer jag som chef också att få veta resultatet på provtagningen?

Ja, du får svar via säker e-post under förutsättning att din medarbetare gett sitt samtycke till det.

Är en medarbetare med påvisade antikroppar immun?

Vid positivt resultat har medarbetaren troligen utvecklat ett visst försvar mot covid-19 men behöver ändå förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer, det vill säga hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma vid symptom på sjukdom.

Varför använder Previa antikroppstest med labanalys och inte snabbtest?

Patientnära analyser (snabbtester) av antikroppar har hittills visat sig ha för låg tillförlitlighet för tillämpning på enskilda individer.

Kan jag i efterhand beställa en rapport på gruppnivå, efter att mina medarbetare börjat testa sig?

Om du önskar tilläggstjänst till provtagningen med grupprapport behöver du ange detta redan i beställningen. Detta beror på att vi behöver få information i förväg kring din organisation, hur du önskar rapporter samt samtliga medarbetare som ska testa sig så att vi kan lägga in all information i det system vi använder för att registrera resultat. Din medarbetare ska själv logga in och registrera resultatet efter provtagning och provsvar.

Vilka av mina medarbetare kan testa sig?

Previa rekommenderar att medarbetare som har haft symptom på att ha varit sjuka i Covid-19 minst 3 veckor innan hen får möjlighet att genomgå antikroppstest.

Om en medarbetare har symtom på covid-19, hur snart ska hen beställa provtagning?

Medarbetaren ska vara symptomfri vid provtagningen men ha haft symptom minst 3 veckor före provtagningen för att kroppen ska ha hunnit utveckla specifika IgG-antikroppar.

Testar ni medarbetare enbart inom priogrupp 2 och 3?

Vi erbjuder våra kunder inom alla priogrupper att testa sig för antikroppar. Det rekommenderas dock att de som genomgår provtagning har haft symptom minst 3 veckor innan för ett tillförlitligt analysresultat.

Är det tillräckligt att testa medarbetare vid bara ett tillfälle?

Nej, det kan finnas anledning att överväga upprepad testning av både medarbetare med positivt och negativt resultat. Anledningen är att ett positivt resultat över tid kan avklinga och att ett negativt resultat över tid kan bli positivt i ett senare skede när kroppen hunnit utveckla antikroppar eller efter att man mött sjukdomen.

Får jag som arbetsgivare bidrag för kostnaden av staten?

Det finns inga beslut att staten ska bekosta denna typ av provtagning.

Kan jag beställa tjänsten över hela landet eller är det enbart vissa orter?

Previa kan erbjuda provtagning i hela landet.

Hur gör jag för att beställa tjänsten?

Avtalsansvarig på ditt företag fyller i formulär för att lägga till tjänsten i avtalet. När detta är klart kan din/dina medarbetare själva gå in och beställa provtagning. Önskar du en grupprapport alternativt att en större grupp ska provtas, väljer du gruppbeställning i formuläret och fyller i uppgifter och skickar in.

Kan Previa provta på plats eller behöver alla medarbetare ta sig till en Previaenhet?

Previa har möjlighet att provta på plats på ditt företag. Vid beställning väljer du gruppbeställning så kommer du att bli kontaktad för dialog och planering av provtagningen.