Vaccination

Covid-19 antigentest

För arbetsgivare i behov av att säkerställa att det inte finns medarbetare smittade med covid-19 på arbetsplatsen erbjuds antigentest. Antigentest är ett snabbtest som efter cirka 20 minuter visar om någon i personalen bär på viruset.

Falck erbjuder antigentest för covid-19 ute på arbetsplatsen eller hos valfri Falck-enhet över hela Sverige. Testet kan beställas för hela arbetsgrupper och verksamheter och för enskilda personer. Provtagning utförs bara på symptomfria personer.

Resultaten av antigentesten ger en nulägesbild om arbetstagaren bär på smitta eller inte och kan användas som smittskyddsåtgärd för att minska coronavirusets utbredning på en arbetsplats. 

Tillförlitlighet 

Analysen av antigentestet för covid-19 uppfyller mer än 99,4 % specificitet, som visar sannolikheten för att testet påvisar just SARS- CoV-2 viruset. Testet uppfyller även 93,3 % sensitivitet, som visar på dess träffsäkerhet. 

Falck erbjuder antigentester för påvisning av covid-19 med utgångspunkt från aktuell forskning inom covid-19 och gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Så går provtagningen till

  • Provet tas med tops i näsan (nasofarynxprov) på medarbetare utan symtom och utförs av en provtagare från .  
  • Provet analyseras på plats och svar erhålls efter 15–30 minuter.
  • utfärdar intyg om genomförd provtagning (tillval).  
  • Vid positivt provresultat kopplas s företagsläkare in för smittspårning. 

Pris

Provtagning för enskild individ: 1 750 SEK per test.
Smittspårning vid positivt provresultat: Företagsläkare enligt timtaxa.
Intyg (tillval): 500 SEK per test.

Pris för hel arbetsgrupp eller verksamhet utifrån förfrågan.

Beställ antigentest

Välj tjänst
Samtycke till att provresultatet meddelas arbetsgivaren
Intyg om provtagning (kostnad tillkommer)

Avtal om tjänsten

Vill du att medarbetarna ska få tillgång till antigentest för covid-19 behöver avtalsansvarig beställare bekräfta att verksamheten vill utnyttja och beställa tilläggstjänsten.

Beställ antigentest

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan om antigentest för covid-19 direkt online.