Rehabilitering

Utbildning

Rehabutbildning för chefer

När en medarbetare blir sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. I vår onlineutbildning får du lära dig att tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa och hantera processen kring sjukskrivning, arbetsanpassning och rehabilitering på ett strukturerat sätt.

Utbildningens innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller har en annan typ av personalansvar och  behöver stärka dina kunskaper inom ämnet. Utbildningen genomförs digitalt där fakta varvas med exempel från verkligheten.

  • Att upptäcka och hantera tidiga signaler på ohälsa
  • Det händer vid sjukskrivning 
  • Aktuell lagstiftning och sjukförsäkring
  • Parters olika ansvar (t.ex. arbetsgivare, arbetstagare och Försäkringskassan)
  • Vikten av en tydlig rehabprocess med rutiner som fungerar i praktiken
  • Arbetsanpassning enligt ny föreskrift, AFS 2020:5
  • Arbetsrättsliga aspekter och gränsdragningar
  • Effektiv rehabilitering i samverkan

Kurslängd

Halvdag, cirka fyra timmar.

Efter utbildningen

Du ska känna dig trygg i ditt ansvar i arbete med arbetsanpassning och rehabilitering samt tidigt känna igen faktorer som kan orsaka långvarig försämring av arbetsförmågan. Du får verktyg för att kunna sätta igång förebyggande insatser som i sin tur bidrar till att minska kostnader för framtida sjukfrånvaro.

Pris

4 240 kronor exklusive moms. Det avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.


Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Falck förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Falcks lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.

Välj datum