Rehabilitering och stöd

Teambaserad arbetsförmågebedömning

Genom en bedömning utförd av ett team specialister klargörs eventuella medicinska begränsningar i arbetsförmågan för att ge arbetsgivare och arbetstagare tydliga förutsättningar för planering i pågående rehabiliteringsprocess.

Helhetsbedömning av arbetsförmågan

Vår teambaserade arbetsförmågebedömning är en kartläggning och genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Tjänsten kan vara aktuell när du som chef oroar dig över eller konstaterar att medarbetaren har en nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska orsaker. Den kan även vara aktuell om det finns ett behov för såväl den enskilde medarbetaren som arbetsgivaren att få en samlad bedömning av arbetsförmågan med följande insatser. 

Bedömningen genomförs av ett multiprofessionellt team som består av:

 • rehabsamordnare
 • företagsläkare
 • psykolog
 • fysioterapeut

Teambaserad arbetsförmågebedömning tar i normalfallet 6-8 veckor att genomföra och beställaren erhåller alltid ett skriftligt utlåtande.

Så går arbetsförmågebedömningen till

 1. Uppdragsdialog
  Teambaserad arbetsförmågebedömning startar med en strukturerad uppdragsdialog mellan beställare och rehabsamordnare, där orsak och syfte med uppdraget tydliggörs.

 2. Besök 
  Medarbetaren träffar respektive yrkeskategori i det multiprofessionella teamet vid fyra separata tillfällen för individuella samtal och undersökningar i uppdrag att bedöma arbetsförmåga.
   
 3. Bedömning och utlåtande
  Det multiprofessionella teamet gör en samlad bedömning och sammanställer ett skriftligt utlåtande. Medarbetaren återkommer därefter vid ett separat besök för att ta del av utlåtandet innan det översänds till beställare inför det avslutande redovisningsmötet.

 4. Redovisningsmöte
  Mötet leds av rehabsamordnare som redovisar resultatet av arbetsförmågebedömningen för beställare och dennes medarbetare.
  Målet är att beställare och medarbetare ska komma överens om fortsatt planering inom ramen för rehabiliteringsprocessen.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.