Rehabilitering och stöd

Förstadagsintyg fördjupad kartläggning

Innan du som arbetsgivare kan fatta beslut om en medarbetare ska uppvisa förstadagsintyg från första sjukdag, ska en utredning genomföras. Utredningen kan genomföras med hjälp av Falck, alternativt genomföras i er egen organisation.

Om er egen organisation har genomfört utredningen aktiverar du tjänsten och bifogar en kopia på utredningen samt beslutet. Därefter kan medarbetaren kontakta Falck för utfärdande av förstadagsintyg. Aktivera förstadagsintyg

Vad är ett förstadagsintyg?

Ett förstadagsintyg är ett intyg som du som arbetsgivare kan begära av medarbetaren vid särskilda skäl, såsom vid upprepade korta sjukperioder.

Utredning av förstadagsintyg

Falcks rehabsamordnare utreder och ger dig som arbetsgivare ett underlag inför beslut om förstadagsintyg.

  1. Samtal mellan arbetsgivare och rehabsamordnare Utredningen börjar med ett telefonsamtal eller onlinebesök mellan dig som arbetsgivare och en rehabsamordnare på Falck. Tillsammans går vi igenom medarbetarens historik och sjukfrånvaromönster.
  2. Samtal mellan medarbetare och rehabsamordnare
    I nästa steg träffar medarbetaren en rehabsamordnare genom ett onlinebesök med fokus på bland annat levnadsvanor, arbetssituation och sjukfrånvaro.
  3. Utlåtande
    Utlåtandet från Falck utgör underlag för dig som arbetsgivare att ta beslut om rehabiliteringsåtgärder. Beslut om förstadagintyg kan vara en sådan åtgärd. 

Så här utfärdas ett förstadagsintyg 

  • Medarbetaren träffar sjuksköterska vid ett onlinebesök
  • Intyg utfärdas och skickas till dig som chef via säker e-post. Vid samtycke från medarbetaren anges information om sjukfrånvaroorsak i intyget.

Är du medarbetare och behöver ett förstadagsintyg?
Gå vidare till Förstadagsintyg för medarbetare

Beställ utredning

Här beställer du som arbetsgivare utredning för förstadagsintyg. 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.

Beställ utredning för förstadagsintyg