Rådgivning

Rådgivning psykolog och beteendevetare

Våra psykologer och beteendevetare finns nära till hands när det uppkommer behov av stöd, handledning eller coachning. Rådgivningen riktar sig till både chef och medarbetare och kan göras online genom ett videomöte eller via telefonsamtal.

När din medarbetare behöver stöd och råd hjälper våra psykologer och beteendevetare till. Det kan vara att man hamnat i en konflikt, drabbats av en kris, visar symtom på hög stress eller av andra orsaker inte verkar må bra på arbetsplatsen. Då kan både du som chef, och din medarbetare, behöva stöttning för att vidta rätt åtgärder.

Så går rådgivningen till

  1. Inbokad tid
    När du beställer tjänsten är det viktigt att du beskriver vilka frågor och behov som finns. Du väljer om du vill att rådgivningen ska ske via telefonsamtal eller online via videosamtal. Du eller din medarbetare bokas sedan in för ett inledande samtal med en psykolog/beteendevetare. Tiden för mötet samt instruktioner meddelas via mail och sms.

  2. Rådgivningssamtal med psykolog eller beteendevetare
    Vid samtalet sätter sig psykologen/beteendevetaren in i din eller medarbetarens frågeställning. En bedömning görs kring frågeställning, situation och förslag på hur det hela ska hanteras vidare.

  3. Förslag på fortsatta insatser
    Om det inledande samtalet har genomförts med en medarbetare görs en återkoppling till dig som beställare. Återkopplingen syftar till att tydliggöra vad som kan och behöver göras för fortsatt utveckling. Faller medarbetarens problematik utanför företagshälsans kompetens hjälper vi till att lotsa vidare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.