Lagstadgade undersökningar

Sjöfolk - Fullständig undersökning

En fullständig hälsoundersökning ska göras av sjöfolk enligt mönstringslagen eller fartygssäkerhetsförordningen som är på obegränsad fart (hela världen) och på begränsad fart (Europa).

Fullständig undersökning ska göras av sjöfolk enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som är på obegränsad fart (hela världen) och på begränsad fart (Europa).

Fullständig undersökning ska också göras om du som arbetsgivare bedömer att en extra undersökning ska göras på grund av sjukdom eller annat som påverkar förmågan.

Så går hälsoundersökningen till

 1. Ta med intyg och recept
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. Medarbetaren ska ha med intyg/recept på eventuella korrektionsglas/linsers styrka utfärdat av optiker eller ögonläkare.

 2. Hälsoundersökning
  Fullständig undersökning innehåller: hälsodeklaration, allmän undersökning, synundersökning, hörselundersökning, undersökning om eventuell förekomst av tuberkulos.

 3. Manilaintyg och tjänstbarhetsbedömning
  Ett manilaintyg och en tjänstbarhetsbedömning lämnas till medarbetaren. Tjänsbarthetsbedömningen grundar sig i läkarens bedömning om att medarbetaren inte har någon sjukdom som kan antas medföra en fara för hälsan eller säkerheten för övriga ombord. Personen ska inte ha någon sjukdom som kan antas bli förvärrad av, eller göra honom eller henne oduglig för, tjänstgöring till sjöss. Medarbetaren ska också uppfylla de krav på syn- och hörselförmåga som gäller för den avsedda tjänstgöringen.

Befattning ombord

Till undersökningen behöver medarbetaren ange befattning ombord.

 • Grupp 1: Däck Befälhavare, styrman, rorsman, utkik, den som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcksavdelningen.

 • Grupp 2a: Däck Övrig personal inom däcksavdelningen som inte ingår i Grupp 1.

 • Grupp 2b: Maskin, Maskinpersonal.

 • Grupp 3: Intendentur/övriga Övrig personal.

 • Grupp 4: Radiotelefonipersonal Radiopersonal med ansvar för GMDSS.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.