Lagstadgade undersökningar

Sjöfolk – Begränsad undersökning

En begränsad undersökning ska göras av sjöfolk enligt mönstringslagen eller fartygssäkerhetsförordningen som jobbar på inre fart/fiskare. Undersökningen innehåller en synundersökning och hörselundersökning.

Begränsad undersökning ska göras av sjöfolk enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som jobbar på inre fart/fiskare, så som:

 • Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd.
 • Fart i Kalmar sund och nationell fart i Öresund.
 • Fart i fartområde D, såsom det definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Så går undersökningen till

 1. Inbokad tid
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

 2. Undersökning
  Under besöket får medarbetaren göra en synundersökning och hörselundersökning. Är ni ute efter en hälsodeklaration och allmän undersökning är det en fullständig undersökning ni ska göra.

 3. Manilaintyg och tjänstbarhetsbedömnning
  Manilaintyg och tjänstbarhetsbedömning lämnas till medarbetaren. Tjänstbarhetsbedömningen grundar sig på att läkaren finner att sjömannen uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som gäller för den avsedda tjänstgöringen.

Befattning ombord

Till undersökningen behöver medarbetaren ange befattning ombord.

 • Grupp 1: Däck – Befälhavare, styrman, rorsman, utkik, den som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcksavdelningen.

 • Grupp 2a: Däck – Övrig personal inom däcksavdelningen som inte ingår i Grupp 1.

 • Grupp 2b: Maskin, maskinpersonal.

 • Grupp 3: Intendentur/övrig personal.

 • Grupp 4: Radiotelefonipersonal, radiopersonal med ansvar för GMDSS.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.