Lagstadgade undersökningar

Pilot klass 1

Piloter i kommersiell luftfart ska genomgå flygmedicinsk bedömning för att utesluta att personen har en fysisk eller psykisk sjukdom som skulle kunna leda till oförmåga att utföra tilldelade säkerhetsuppgifter och skyldigheter.

Piloterna ska genomgå undersökning innan de påbörjar arbete och därefter enligt följande periodicitet:

 • Under 40 år – 1 gång per år.
 • 40-59 år – var sjätte månad för piloter i kommersiell flygning med passagerare.
 • 40-59 år – 1 gång per år för piloter med annan kommersiell flygning.
 • 60 år och över – var sjätte månad.

Så går hälsoundersökningen till

 1. Ta med det senast utfärdade medicinska intyget
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. Inför läkarundersökningen är det viktigt att medarbetaren tar med det senast utfärdade medicinska intyget för att vi ska kunna göra rätt bedömning. Vid nedsatt syn ska även glasögonrecept tas med. 

 2. Läkarundersökning
  Läkarundersökningen omfattar: EKG (enligt lagstadgad periodicitet), audiometri (enligt lagstadgad periodicitet), syn (enligt lagstadgad periodicitet), färgsinne, provtagning, blodtryck, längd och vikt.

 3. Utfärdat intyg
  Efter undersökningen utfärdas ett medicinskt intyg för flygledare från EMPIC.

Förstagångsintyg av blivande piloter

Förstagångsundersökning av blivande piloter i kommersiell luftfart kan endast utföras på av Transportstyrelsen godkänt flygmedicinskt centrum (Aeromedical Center, AeMC) som finns i Stockholm och Malmö.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.