Lagstadgade undersökningar

Körkort

Vi utfärdar läkarintyg för dina medarbetare som har behov av körkort med högre behörighet för yrkesmässig trafik enligt Transportstyrelsens krav vid körkortsansökan.

Hälsoundersökningen uppfyller kraven vid körkortsansökan enligt Transportstyrelsen medicinska krav för innehav av körkort (TSFS 2010:125) och ändringarna som gjordes år 2016 (TSFS 2016:37). 

Körkortets giltighet gäller från och med den dag då det utfärdas. Behörigheten C, CE, D eller DE gäller tills att körkortshavaren fyller 45 år och därefter förnyade perioder om högst 10 år.

Så utfärdas läkarintyget

  1. Medarbetaren bokas in för hälsoundersökning
    När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in för en undersökning. Tiden för besöket får både du som arbetsgivare och din medarbetare i ett mail.

  2. Hälsoundersökningen genomförs
    Under besöket hos en företagsläkare och företagssköterska får medarbetaren ta prover, genomföra ett syn- och hörseltest samt göra en balanskontroll.

  3. Läkarintyg utfärdas och skickas till Transportstyrelsen
    Efter besöket utfärdas ett intyg och lämnas till din medarbetare. Ett digitalt intyg skickas direkt till Transportstyrelsen.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.