Lagstadgade undersökningar

Klättring med stor nivåskillnad

Medicinsk kontroll och bedömning för tjänstbarhetsintyg inom Klättring med stor nivåskillnad enligt 71 § i Arbetsmiöjöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet.

Den här lagstadgade hälsoundersökningen riktar sig till alla medarbetare som arbetar på fallhöjd – där arbetsplatsen innefattar arbete med master och stolpar, samt klättring där nivåskillnaden ligger på över tretton meter.

Den här medicinska kontrollen uppfyller lagkravet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Mast- och stolparbete (AFS 2000:6). Föreskrifterna gäller arbete med master, stolpar, stag, strävor, tillträdesanordningar och stolpskor. 

Kontrollen ska genomföras med följande intervall

 • Inom 12 månader innan arbete påbörjas första gången.
 • Innan höjdarbetet återupptas, om över tolv månader har gått sedan medarbetarens senaste läkarundersökning.
 • Före fortsatt höjdarbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse, som kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid höjdarbete.
 • Periodisk läkarundersökning ska därefter genomföras med högst tolv månaders intervall.

Ett arbets-EKG ska utföras

 • vid första undersökningen
 • var femte år om din medarbetare är under 40 år
 • vartannat år om din medarbetare är mellan 40-50 år
 • Årligen om din medarbetare är över 50 år

Så går den medicinska kontrollen till

 1. Inbokad hälsokontroll
  När du som ansvarig har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsokontrollen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

 2. Läkarbesök
  Under besöket hos företagsläkaren och företagssköterskan får medarbetaren genomgå en hälsoundersökning med provtagning, syn- och hörseltest samt balanskontroll.

 3. Utfärdat tjänstbarhetsintyg
  Medarbetarens tjänstbarhetsintyg utfärdas av företagsläkaren och skickas till dig som beställare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.