Lagstadgade undersökningar

Försöksdjur

Hälsoundersökningen uppfyller Arbetsmiljöverkets lagkrav (AFS 1990:11) och riktar sig till personer som arbetar med försöksdjur, där de i olika grad exponeras för allergener och allergiframkallande ämnen.

En lagstadgad hälsoundersökning med fokus på allergi och överkänslighet, ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Försöksdjur (AFS 1990:11) erbjudas till medarbetare som arbetar i miljöer där försöksdjur vistas. Undersökningen ska erbjudas före det att arbetet påbörjas, samt vid symtom som tyder på allergi eller överkänslighet. Medarbetare med allergi eller överkänslighet ska erbjudas hälsoundersökningen periodiskt. Hur ofta en allergisk medarbetare bör genomgå den periodiska undersökningen bestäms i samråd med läkare.

Så går hälsoundersökningen till

  1. Inbokad tid hos företagsläkare
    När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. Din medarbetare ska ta med eventuella glasögonrecept/optikerintyg och ev. hörapparater till undersökningen.

  2. Läkarbesök med hälsodeklaration
    Under läkarbesöket undersöks medarbetaren. Provtagning, samt medicinsk utredning med eventuell remiss till specialist görs vid behov.

  3. Intyg
    Intyg om undersökningen lämnas till medarbetaren för vidarebefordran till dig som ansvarig beställare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.