Lagstadgade undersökningar

Dykeriarbete

Hälsokontroll vid dykeriarbete enligt 77 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Den medicinska kontrollen riktar sig till dykare som yrkesgrupp. Undersökningen syftar till att förebygga olyckor och att dina medarbetare drabbas av ohälsa i samband med dykeriarbete.

Hälsoundersökningen följer Arbetsmiljöverket föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och undersökningarna ska enligt lag göras:

 • Inom 12 månader innan dykeriarbete påbörjas första gången.
 • Innan dykeriarbetet återupptas om över fem år gått sedan senaste läkarundersökningen. För den som fyllt 40 år gäller samma sak redan efter två år.
 • Före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid dykeriarbete.
 • Minst vart femte år ska en periodisk undersökning genomföras för den som yngre än 40 år. För den som är över 40 år ska en periodisk undersökning utföras minst vartannat år.

Så går den medicinska kontrollen till

 1. Bokad tid för undersökning
  När tjänsten är beställd bokas din medarbetare in till hälsokontrollen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

 2. Läkarbesök med provtagning
  Under besöket får medarbeten träffa en företagsläkare och företagssköterska för hälsoundersökning med EKG, spirometri, hjärt –och lungröntgen, provtagning, syn- och hörseltest samt test av fysisk arbetsförmåga.

 3. Tjänstbarhetsintyg utfärdas
  Läkaren utfärdar ett tjänstbarhetsintyg vid dykeriarbete.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.