Karriär och omställning

Stödsamtal Karriärutveckling

Beställ

Skräddarsydda, coachande samtal med karriärinriktning som bygger på väl beprövade och behovsanpassade karriärmoduler. Samtalen görs online.

Vad tjänsten innebär

Stödsamtal Karriärutveckling finns för medarbetare som behöver stöd i sin karriärutveckling. Det kan bland annat gälla medarbetare som står vid ett vägval, exempelvis inför en organisationsförändring eller ny roll. Vi kan också ge stöd med motivation och verktyg för att stärka kompetens och personliga utveckling. Utöver samtalen ingår hemuppgifter och övningar. Samtalen hålls av en utbildad karriärcoach.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Beskriv vilka frågor och behov som finns i beställningsformuläret. När du har beställt tjänsten bokas medarbetaren in till ett Nulägessamtal via ett onlinebesök med karriärcoach. När du skickat beställningen får medarbetaren direkt ett mejl med instruktion för webbokning och kan själv boka tid.
 2. Boka tid
  Medarbetaren använder länken för att webboka sin tid.
 3. Besök
  Individuellt videosamtal med karriärcoach där nuläge och önskat läge identfieras.
 4. Återkoppling
  Karriärcoachen återkopplar till dig som beställare med förslag på upplägg samt eventuell rekommendation på trepartssamtal.