Beställ tjänst

Tack för din beställning! Vi hör av oss snart vi kan och kontaktar dig inom två dagar.

Alla personuppgifter skickas krypterat med en säker förbindelse.

Alla personuppgifter skickas krypterat med en säker förbindelse.


Tjänst


Tjänst


Företag


Företag


Beställare


Beställare

Ange närmaste chef som ska vara mottagare av förstadagsintyget:

Ange närmaste chef som ska vara mottagare av förstadagsintyget:


Medarbetare


Medarbetare


Övrigt


Övrigt

Går det inte att skicka beställningen?
Kontrollera så att inga uppgifter saknas eller har fel format. Till exempel personummer  anges som "ÅÅÅÅMMDDXXXX" utan bindestreck.

Om personuppgifter: Du som beställer ansvarar för att ge korrekta uppgifter för att säkerställa hantering av personliga uppgifter vid beställning, bokning och fakturering. Läs vår integritetspolicy

Går det inte att skicka beställningen?
Kontrollera så att inga uppgifter saknas eller har fel format. Till exempel personummer  anges som "ÅÅÅÅMMDDXXXX" utan bindestreck.

Om personuppgifter: Du som beställer ansvarar för att ge korrekta uppgifter för att säkerställa hantering av personliga uppgifter vid beställning, bokning och fakturering. Läs vår integritetspolicy

För att bifoga flera än en fil: Hålll in "ctrl" eller "cmd" och markera alla filer du vill ta med i beställningen.

För att bifoga flera än en fil: Hålll in "ctrl" eller "cmd" och markera alla filer du vill ta med i beställningen.


Bifoga nedan nödvändiga uppgifter från riskbedömningen nedan, till exempel:

– Medarbetarens namn och arbetsuppgifter
– Vilken/vilka exponeringar som arbetsuppgifterna innebär och som medarbetaren utsätts för.
– Om relevant, uppmätta exponeringsvärden.
– Vilka åtgärder som är vidtagna på arbetsplatsen för att minska riskerna.

 


Bifoga nedan nödvändiga uppgifter från riskbedömningen nedan, till exempel:

– Medarbetarens namn och arbetsuppgifter
– Vilken/vilka exponeringar som arbetsuppgifterna innebär och som medarbetaren utsätts för.
– Om relevant, uppmätta exponeringsvärden.
– Vilka åtgärder som är vidtagna på arbetsplatsen för att minska riskerna.

 

Bifoga kopia på beslut (PDF)

Bifoga kopia på beslut (PDF)


Skicka

I nästa steg kan du spara en sammanfattning av beställningen som pdf. 
Bekräftelse till medarbetare skicka som sms.


Skicka

I nästa steg kan du spara en sammanfattning av beställningen som pdf. 
Bekräftelse till medarbetare skicka som sms.