Ergonomi

Ergonomigenomgång

Ge dina medarbetare stöd i att se över sin arbetssituation ur ett ergonomiskt perspektiv och ta hjälp av våra fysioterapeuter och ergonomer. Ergonomigenomgången görs med utgångspunkt ur de föreskrifter som är aktuella för just er arbetsplats.

Syftet är att öka kunskaperna inom ergonomi, hur man bäst utnyttjar sin arbetsplats och sina arbetsredskap. Det kan handla om att se över arbetsplatsen vid datorn, sin arbetssituation på ett lager eller i ett vårdarbete. Bedömningen är viktig för att bibehålla sin hälsa och för att minska risken för belastningsbesvär.

Ergonomigenomgång i grupp eller enskilt

Välj om det är en enskild medarbetare som behöver en ergonomisk genomgång, eller om ni är en hel grupp på arbetsplatsen som är i behov av en föreläsning av en fysioterapeut från oss, samt individuell bedömning av arbetsplatsen.

 • Föreläsning i grupp (max 30 deltagare)
 • Individuell bedömning av arbetsplats

Så går ergonomigenomgången till

 1. Beskriv behov
  När du beställer tjänsten är det viktigt att du beskriver vilka frågor och behov som finns. Om du önskar bedömning för en hel grupp skriver du antal medarbetare och var du önskar att tjänsten ska utföras. Du som beställare bokas sedan in för ett telefonsamtal där vi planerar tid och insats.

 2. Fysioterapeuten gör en ergonomisk genomgång
  Fysioterapeuten gör ett arbetsplatsbesök, alternativt träffar medarbetaren på den Falck-enhet som ligger närmast. Om ni är en grupp hålls en föreläsning på arbetsplatsen.

 3. Återkoppling
  När arbetsplatsbesöket är genomfört återkopplar vi till dig som beställare och du får en rapport med en bedömning över ergonomin.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.