Ergonomi

Ergonomigenomgång (individ)

Förfrågan

När din medarbetare behöver stöd i att se över sin arbetssituation ur ett ergonomiskt perspektiv hjälper vi till. Ergonomigenomgången görs med utgångspunkt ur de föreskrifter som är aktuella för just er arbetsplats. Tjänsten erbjuds både som fysiskt besök eller onlinebesök.

Vad tjänsten innebär

Ergonomigenomgång (individ) finns för att öka kunskaperna inom ergonomi, hur man bäst utnyttjar sin arbetsplats och sina arbetsredskap. Det kan handla om att se över arbetsplatsen vid datorn, sin arbetssituation på ett lager eller i ett vårdarbete. Bedömningen är viktig för att bibehålla sin hälsa och för att minska risken för belastningsbesvär.

Vill du i stället beställa en ergonomigenomgång till en grupp medarbetare gör du det under tjänsten Ergonomigenomgång (grupp).

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    Ange ditt önskemål, var du önskar att tjänsten ska utföras samt dina kontaktuppgifter i beställningsformuläret. En telefontid bokas till dig som beställare för planering av tid och plats. 
  2. Bedömning
    Fysioterapeuten/ergonomen gör ett arbetsplatsbesök alternativt träffar medarbetaren på en av våra enheter eller via videosamtal i vår app. Under besöket sätter sig experten in i medarbetarens problematik, gör en bedömning och ger förslag på hur situationen ska hanteras vidare.
  3. Återkoppling
    När arbetsplatsbesöket är genomfört återkopplar vi till dig som beställare och du får en rapport med en bedömning över ergonomin.