Nyhet

Previa vaccinerar mot covid-19

Från januari hjälper Previa till med vaccinationer mot covid-19 på uppdrag av Region Västa Götaland. 2500 medarbetare inom äldreomsorgen får nu möjlighet att vaccinera sig på Previas enhet i Mölndal.

I början av januari blev det klart att Previa i Mölndal stöttar Region Västa Götalands arbete med vaccinering av vårdpersonal. Ytterligare dialoger med Sveriges regioner pågår för att se hur Previa kan bidra med stöd runt om i landet.

– Vi är väldigt positiva till det här och det känns väldigt bra att kunna hjälpa till och vara en del av denna stora samhällsinsats, säger Katarina Obstfelder, konsultchef Mölndal.

opening quote

Det känns väldigt bra att kunna hjälpa till och vara en del av denna stora samhällsinsats

Vaccin till personal inom äldreomsorgen

Uppdraget från regionen innebär att Previa i Mölndal ger stöd i vaccinationsprocessen och bistår med resurser för att vaccinera 2500 personer som arbetar inom äldreomsorgen. För Previas medarbetare har detta inneburit att på en kort tid ställa om, planera och bygga upp en helt ny verksamhet för att kunna ta emot personer som kommunen erbjudit vaccin i den första fasen av vaccinationsprogrammet.

– Vi har fått rigga en organisation på bara några dagar på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Det har ställts höga krav på oss men vi har en fantastik bra personal som hjälper till och stöttar så att det har kunna fungera, säger Katarina Obstfelder.

Det har visats stort intresse bland de som blivit erbjudna vaccin och tiderna har snabbt blivit bokade. Under första veckan vaccinerades 500 personer på mottagningen i Mölndal.

– De som kommer hit är väldigt glada och tacksamma att de får möjlighet att vaccinera sig i ett sådant tidigt skede, berättar Katarina Obstfelder.

Bilden är arrangerad

Nya rutiner för vaccinering

På mottagningen i Mölndal arbetar nu runt tre företagssköterskor dagligen med att vaccinera och tillsammans har de en kapacitet att ge 108 vaccinationsdoser per dag. En av de företagssköterskor som har fått ställa om i sitt arbete till förmån för vaccinationer är Cecilia Eurén Pettersson.

– Den största skillnaden är att det är ett nytt vaccin och det kräver förberedelser och ny kunskap. Själva vaccinet ska även blandas på plats vilket vi inte behöver göra med andra vaccin. Under dagen har vi bokade vaccinationer var 10:e minut så det är ett högt tempo, berättar hon. 

opening quote

Vi har bokade vaccinationer var 10:e minut så det är ett högt tempo

Så går vaccinationen till

När de som bokat tid ska få sin första dos kommer till Previas enhet i Mölndal blir de först ombedda att fylla i en hälsodeklaration. Detta görs för att försäkra sig om att personen inte har några allergier eller av någon anledning inte ska ta vaccinet. Vaccinet ges sedan med en spruta i överarmen. 

Efter vaccinationen får personen vänta i femton minuter, vilket är rutin för de flesta vaccinationer, för att sedan lämna mottagningen. Efter att vaccinationen är genomförd får personen ett sms om att de ska boka in sig för dos 2 som ska tas fyra veckor efter den första dosen.

Mer om covid-19 vaccination

Fortsätt att skydda dig och andra

Du som har vaccinerat dig behöver fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationerna för att hindra smittspridning.

Följ utvecklingen och fortsätt att:

  • stanna hemma vid symtom
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.

Läs mer om vaccination mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten