Nyhet

Få helhetsbedömning av arbetsförmågan

Previas tjänst Arbetsförmågeutredning har vidareutvecklats för att ge ett helhetstäckande stöd till arbetsgivaren genom hela processen och byter namn till Teambaserad arbetsförmågebedömning.

Teambaserad arbetsförmågebedömning stödjer arbetsgivare som har medarbetare där fysiska, psykiska eller psykosociala besvär påverkar arbetsförmågan och det behövs en bedömning för att få tydliga förutsättningar för arbetsanpassning och rehabilitering. Detta är en vidareutveckling av tjänsten Arbetsförmågeutredning och innefattar tydliggörande av roller i rehabprocessen och bättre metodstöd för alla delar i utredningen.

– Vi jobbar hela tiden med kvaliteten på våra tjänster. Det innebär bland annat att vi justerar utifrån våra kunders behov eller om det sker förändringar i lagar och regler. På så sätt håller vi hela tiden tjänsterna vassa och relevanta, berättar Anna Sporrong, specialist på rehabsamordning.

opening quote

Vi jobbar hela tiden med kvaliteten på våra tjänster för att hålla dem vassa och relevanta

Bedömning ur ett helhetsperspektiv

Tjänsten ger en helhetsbedömning av en medarbetares arbetsförmåga genom att fyra professioner involveras i processen. På så sätt säkerställs alla delar för att göra en så utförlig bedömning som möjligt. Under genomförandet får arbetsgivaren stöd av en rehabsamordnare som har en central roll genom hela processen.

Teamet som ingår i arbetsförmågebedömningen:

  • Rehabsamordnare
  • Företagsläkare
  • Psykolog
  • Fysioterapeut

När behövs en arbetsförmågebedömning

Om det finns frågetecken kring medarbetarens arbetsförmåga och det finns anledning att titta på både fysiska, psykiska och medicinska orsaker är denna tjänst utformad för att hjälpa och stötta chefer och medarbetare att tillsammans hitta en lösning.

Det kan exempelvis handla om en medarbetare som varit sjukskriven en längre tid och det behövs ett samlat grepp kring ärendet. Då tittar man bland annat på hur arbetsförmågan ser ut, om det finns rehabpotential eller möjligheter och förutsättningar till arbetsanpassning. Men tjänsten kan även vara bra tidigt i ett ärende eller då en medarbetare haft en extremt hög upprepad sjukfrånvaro under en längre tid och man försökt hitta en lösning utan framgång.

– En viktig del är att ta reda på vad som är symptom och vad som är orsak. Så länge vi bara fokuserar på symptom och inte på orsaken så kommer inte symptomen att försvinna. Det här är något som vi på Previa jobbar mycket med, säger Anna Sporrong.

Läs mer om Teambaserad arbetsförmågebedömning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.