Nyhet

Ta teamarbetet till en ny nivå

Att jobba i effektiva team kan öka produktiviteten och samtidigt sänka stressen i organisationen. Genom ett samarbete med den brittiske professorn Michael West erbjuder Previa nu en framgångsrik metod för att skapa högpresterande team.

– Organisationer med välfungerande effektiva team gör mycket färre fel, har ett högre lärande, är mer innovativa och har tydligare roller vilket skapar mindre stress. Det är en stor skillnad på produktivitet, välmående och engagemang hos de anställda i företag med bra respektive dåligt teamarbete, säger Michael West.

Michael West vet vad han talar om. I över 30 år har den brittiske professorn i arbets- och organisationspsykologi forskat kring vad som formar och bygger upp en välfungerande organisation. Han har skrivit flera böcker i ämnet och ”Effective Teamwork”, som publicerades 2004, har översatts till tolv språk och sålts i över sex miljoner exemplar. West är också en av grundarna av Aston OD, ett organisations- och ledarskapsutvecklings-företag som med stöd från forskningsresultat har skapat flera verktyg för att kartlägga och utveckla organisationers arbetssätt och ledarskap.

– Ett av problemen jag har uppmärksammat i moderna organisationer är att alla är så upptagna och stressade hela tiden. Och när läget blir ännu mer pressat tenderar vi att snurra ”hamsterhjulet” ännu snabbare, när vi egentligen bara borde stanna till och reflektera över situationen. Team som regelbundet tar sig tid att träffas och reflektera över vart de vill och hur de ska komma dit är mycket mer produktiva, innovativa och effektiva än team som bara kör på, säger Michael West.

I höstas startade Previa ett samarbete med Michael West och Aston OD med syftet att översätta, anpassa och erbjuda flera av deras verktyg även till den svenska marknaden. Samarbetet har mynnat ut i ett tjänstepaket kring ”effektiva team” som kan hjälpa organisationer att kartlägga och utveckla sitt teamarbete genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt.

– Samarbetet med Michael West och Aston OD går helt i linje med Previas ambition att arbeta utifrån evidensbaserade modeller och metoder. Med hjälp av de här verktygen kan vi vara med och hjälpa organisationer att skapa en företagskultur som fokuserar på kvalitet och fortlöpande förbättring med hjälp av ett effektivt teamarbete och kollektivt ledarskap, säger Nalika Tjärnberg, organisationskonsult på Previa.

– Genom att jobba med de verktyg som vi har skapat tillsammans med Previa kan man på alla nivåer av en organisation förstå vad som krävs för förändra sina prestationer och verkligen försäkra sig om att man uppnår det man vill uppnå. Och det är inte bara produktivitet, effektivitet och innovation som kan förbättras, ett av de viktigaste resultaten från vår forskning är att folk som jobbar i fungerande och effektiva team är upp till 50 procent mindre stressade än de som jobbar i ”pseudo teams”.

Hur skapar man effektiva team?

– Först och främst är det väldigt viktigt att teamet har ett begränsat antal väldigt tydliga mål att jobba mot och att alla i teamet har klara och tydliga roller. Sedan ska de jobba nära ihop och sätta sig ned på regelbunden basis för att utvärdera sina prestationer och fundera på vad de skulle kunna göra bättre. När dessa grunder finns på plats har vi början på ett riktigt effektivt teamarbete.

Mer om teamutveckling och effektiva team