Nyhet

Rekordmånga sjukanmälningar måndag 16/3

Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag.

Pressnyhet 20200317: Aldrig tidigare har så många anmält frånvaro för sjukdom eller VAB som nu. Majoriteten av sjukskrivningarna rör mildare symptom. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Vi har aldrig någonsin upplevt så många sjukanmälningsärenden på en dag, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro. Nu visar statistik från Previa Sjuk och Frisk att veckan inletts med rekordmånga sjukanmälningar.

Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

Måndagar är statistiskt den dag när flest frånvaroanmälningar startar på. Den nivå som uppmätts denna vecka är dock avsevärt högre än en genomsnittlig måndag.

– Den nivå som syntes igår saknar motstycke då det inkom lika många ärenden på en dag som det vanligtvis gör på en hel vecka, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Totalt sett ökar korttidsfrånvaron stadigt under mars månad med en signifikant uppgång från torsdag vecka 11.

Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

– Förutom sjuk-, VAB- och friskanmälningar så märker vi av ett ökat antal kontakter där personer vill förlänga sin sjukskrivning, VAB alternativt växla mellan dessa, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förkylningssymptom är den sjukskrivningsorsaken som ökar mest.

– Fortsatt rör det sig övervägande om mildare symtom, framförallt förkylningssymptom, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

För ytterligare statistik

Måndag 16 mars publicerade Previa en sammanställning av sjukskrivnings- och VAB-statistik för hela vecka 11. Veckorapporten som även innefattar jämförelser med tidigare år går att läsa på previa.se

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, Lennart Sohlberg@previa.se