Nyhet

Markant ökning av sjukskrivningar för förkylningssymptom

Diagram som visar kraftig ökning av
Antal nya ärenden per 100 000 anställda år 2020 samt 2019. Urval av orsakskategorierna förkylningssymptom, influensasymptom samt VAB.

Pressnyhet 20200316: I slutet av förra veckan ökade sjukskrivningarna för förkylningssymptom tydligt i Sverige. Samtidigt är sjukskrivningarna för influensaliknande symptom i nivå med motsvarande tid förra året. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det avskaffade karensavdraget i kombination med de tydliga instruktionerna till svenska folket att stanna hemma även vid mindre förkylningssymptom tycks ha fått en tydlig effekt. Människor tar uppmaningen på allvar, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk & Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Efter att året inletts med lägre sjuktal jämfört med de senaste åren syntes en tydlig uppgång av sjukskrivningar och VAB förra veckan i statistiken från Previa Sjuk & Frisk.

Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Den uppgång som skedde vecka 11 beror till största del på att sjukskrivningar på grund av förkylningssymptom ökade markant.

– En majoritet av de som sjukskriver sig och har symptom som exempelvis förkylningsbesvär eller influensa beskriver en symtombild och situation som under andra omständigheter inte skulle ha föranlett någon sjukanmälan, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Den sammanlagda uppgången av sjukskrivningar vecka 11 beror framförallt på att sjukskrivningarna ökade under den senare delen av veckan.

– Uppgången i slutet av veckan följer inte ordinarie mönster. Normalt är att drygt 30 % av alla frånvaroanmälningar startar på måndagar och att andelen sedan minskar succesivt under veckan, säger Lennart Sohlberg.

Diagram som visar kraftig ökning av frånvaronamälningar i slutet av vecka 11
Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag. Jmf vecka 11 och vecka 10.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk & Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk & Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Statistiken i diagrammen visar nya anmälningar om sjukdom eller VAB. Diagrammen visar således inte huruvida personerna återgått i arbete eller är fortsatt frånvarande.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, Lennart Sohlberg@previa.se (Pressbild)

Falcks pressrum på mynewsdesk