Nyhet

Extra krisstöd till vårdpersonal under corona

Efter årets utsatta läge, då personal inom vården arbetat under svåra förhållanden och under hög press, är behovet av stöd och bearbetning stort. Regeringen satsar nu på krisstöd till yrkesgrupper inom vård- och omsorg som påverkats negativt av pandemin.

Under våren har vårdpersonal arbetat under extremt tuffa förhållanden. När smittan återigen ökar är det många som är i behov av förnyat stöd, både för att bearbeta det som de varit med om och för att kunna ta sig an nya utmaningar som de ställs inför. Nu satsar regeringen 500 miljoner extra på krisstöd för personer inom sjukvård och äldreomsorg. Satsningen ska möjliggöra återhämtning och bearbetning av det som vårdpersonal varit med om under pandemin.

Falck Healthcare är den leverantör av krisstödstjänster som Region Stockholm valt att teckna avtal med och systerbolag till Previa. Bolagen samarbetar med leverans av krisstöd ut till kunder och sedan pandemin bröt ut har krisexperter funnits på plats för att ta hand om vårdpersonal som arbetat under väldigt hård press under en lång period.

 

Mattias Klawitter psykolog Falck Healthcare opening quote

Regionen gör heroiska försök att bygga upp ett fungerande medarbetarstöd ute i de mest utsatta verksamheterna

– Regionen gör heroiska försök att bygga upp ett fungerande medarbetarstöd ute i de mest utsatta verksamheterna idag. Regeringens ekonomiska stöd kommer kunna bidra till att man har möjlighet att sätta in ytterligare insatser och då möta de skriande behov som finns, säger Mattias Klawitter, psykolog på Falck Healthcare.

Stöd till chefer och medarbetare

De kompetenser och erfarenheter som våra experter besitter säkerställer tillgång till krisstöd. Krisstödet syftar till att ge medarbetare de verktyg som behövs för att hantera situationen medan ansvariga chefer får stöd att på bästa sätt ansvara för arbetsmiljön. Att gå in med rätt insatser kan vara ett sätt att förhindra allvarliga långtidseffekter för många individer. 

– Krisstöd är en mycket viktigt instats för både chefer och medarbetare. Att vara en trygg chef under en kris gentemot sina medarbetare är lika viktigt som att det kommer en extern samtalsledare från oss för att prata med en medarbetare som mår dåligt, säger Mattias Klawitter.

Aktiv stöd på plats och online 

Krisstöd går att få på flera olika sätt beroende på situation och individ. Just nu erbjuder Previa krisstöd specifikt anpassat för pandemin och den situation som finns att hantera här och nu.

Exempelvis kan man få krisstöd på plats och via ett krisstödsnummer som är tillgängligt alla dagar i veckan, dygnet runt. Till krisstödsnumret kan alla medarbetare ringa när som helst för att kunna prata om sin situation, utan att chefen först har underrättats. På plats arbetar krisexperter med att stötta chefer i stabilisering av nuläget, hjälper till att skapa utrymme för återhämtning, samt fånga upp arbetsgrupper och individer genom avlastande, bearbetande och reflekterande samtal.  

Läs mer om Krisstöd

 

 

 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om våra krisstödstjänstertjänster och hur vi kan ge stöd till verksamheten och medarbetarna.