Tillbaka

Utsatt vårdpersonal får krisstöd på plats

Arbetsliv

Publicerad
Psykolog i skyddskläder utanför IVA-avdelning

Trycket på sjukhusanställda som arbetar i frontlinjen med covid-19 patienter är extremt högt. Sedan coronapandemin bröt ut finns psykologer och krisstödjare ständigt till hands för att stötta och stödja. Region Stockholm erbjuder stöd direkt inne på sjukhusen för att möta medarbetarnas tankar och känslor.

Oro över att bli smittad och att bära hem smittan till anhöriga är en av utmaningarna för vårdpersonal som arbetar med covid-19 patienter. Andra är hög arbetsbelastning, oro kring skyddsutrustning, och fler och svårare sjuka patienter än normalt. Dessutom förlorar man fler patienter än vad som är vanligt.

– Vi ser en stor frustration där många upplever att de inte räcker till, samtidigt som de arbetar mer än vanligt, säger Anders Unger, psykolog på Previa, som i början av april stationerades vid IVA vid Huddinge sjukhus.

Anders är en av flera krisstödjare som arbetar på plats i Region Stockholms sjukhus, främst i anslutning till IVA-enheter, för att stötta och stödja personal som arbetar med covid-19 patienter.

– Vi finns tillgängliga i personalutrymmen med möjlighet för personalen att prata när de har rast eller när de går av eller på sina pass. Dessutom leder vi krishanteringsmöten, bland annat för läkare. Många har ett behov att prata av sig om sin oro och upplever en trygghet i vår närvaro, säger han.

opening quote

Många har ett behov att prata av sig om sin oro och upplever en trygghet i vår närvaro

Krisjourstelefon dygnet runt

I vanliga fall aktiveras krisstöd av en chef eller ledningsgrupp, där krisspecialist tillsammans med beställare gör en situationsbedömning där man kommer fram till vilken typ av insats som är lämplig. Men givet den unika situationen med covid-19 har Previas systerbolag Falck Healthcare på uppdrag av Region Stockholm säkrat så att all covid-19 personal har tillgång till direkt krisstöd. Utöver den fysiska närvaron har vårdpersonal tillgång till en krisjourstelefon dit de kan ringa dygnet runt. Oavsett om de är på plats eller via telefon, ges den anställde möjlighet att prata med en psykolog eller terapeut som är utbildad i kris- och trauma-hantering.

 – Ibland kan det räcka med att få stöd här och nu, men i andra fall kan det första samtalet leda till ytterligare åtgärder, säger Christoffer Drougge, psykolog, Falck Healthcare, och samordnare av krisstödet till Region Stockholm, och fortsätter:

– En av de stora utmaningarna är att det är en pågående kris där ingen vet slutdatumet, vilket i sig är ett stressmoment, samtidigt som arbetsbelastningen är extremt hög.

Dörrarna till IVA enheten på Huddinge sjukhus
IVA-enheten vid Karolinska sjukhuset i Huddinge under coronapademin.

Närvaro i oron

Att personalen har det slitsamt märks. Dessutom ändrar covid-19 också förutsättningarna för själva omvårdnadsdelen. Personalen kan inte ha kontakt med patienterna och ge stöd till anhöriga på det sätt som man är van vid. Dessutom är det ett nytt virus som man inte har full kunskap om. Ovissheten kring hur länge det kommer att pågå föder också frågor som: Hur ska jag orka?

– Det är en slitsam situation för personalen. Jag tror att ovissheten kring hur det kommer att bli är en stor stress och vi försöker prata om vikten av återhämtning och avgränsning. Annars är min uppgift att vara närvarande – att ge personalen en möjlighet att få pysa ur sig, att någon lyssnar när de säger att de känner sig ledsna, oroliga eller trötta. Man är någon som lyssnar, säger Anders Unger.

Samtalen på sjukhuset sker oftast i personalrummen, men för Anders Unger var det viktigt att få se en intensivvårdsavdelning inifrån för att verkligen förstå vilka omständigheter som personalen arbetar under. Och i början av sitt uppdrag fick han den möjligheten.

– Jag ville få en tydligare bild av hur det ser ut, för att förstå vad det är som vårdpersonalen möter. Mycket av det har det ju också skrivits om i media, men förståelsen fördjupas när man själv klär på sig skyddskläder och ser behandlingssituationen.

Skarpt läge för nytt krisstödsavtal

Falck Healthtcare, ett systerbolag till Previa, ansvarar för krisstöd till Region Stockholm under ett avtal som trädde i kraft i början av året. Med utbrottet av covid-19 blev det skarpt läge direkt.

– Det är en stor mobilisering och många av våra och Previas krisspecialister arbetar idag med Region Stockholm för att stötta personal, finnas på plats och ta samtal, säger Christoffer Drougge, Leg. Psykolog och samordnare för krisstödet på Falck Healthcare.

Porträttbild
Christoffer Drougge, psykolog på Falck Healthcare.

Under de senaste veckorna har Falck organiserat cirka 40 till 50 krishanterare specifikt till Region Stockholm. En del av dem finns på plats på sjukhusen vid olika avdelningar, främst IVA-enheter. Det innebär att en krishanterare finns med på arbetsplatsen och är med personalen på möten, i fikarummet, och finns tillgänglig för kortare eller längre samtal för de som behöver. Andra bemannar den krisjourstelefon där personal dygnet runt kan få krisstöd.

– Vårdpersonalen arbetar ofta under hög stress och det finns en risk att de stannar kvar i den uppjagade känslan, att det är svårt att slappna av. Här kan en psykolog hjälpa till att stötta dem och synliggöra redskap för återhämtning. I början av krisen handlade det mycket om oro för smittorisken, men idag finns också en påtaglig oro över arbetsbelastningen. Kommer jag orka? Får jag semester i sommar? Det är många frågor som det kan vara avlastande att få tala igenom med en krishanterare, säger Christoffer Drougge.

Läs mer om Krisstöd

Publicerad