Pressmeddelande

Kraftigt ökade sjukskrivningstal inför julen

En dramatisk ökning av sjukskrivningar och vab har skett de senaste veckorna. Förkylningsbesvär är vanligaste orsak till frånvaro. Procentuellt ökar dock influensa och kräksjuka mest. Det visar statistik från Falck Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Ett flertal av dem som anmäler frånvaro i nuläget uppger att de känner sig sjukare än vad vi normalt upplever vid en ”vanlig” förkylning. Det verkar också som att det är ett större antal som återinsjuknar kort efter att de tillfrisknat, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021 samt 2022.
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021 samt 2022.

Statistiken kommer från Falck Previa Sjuk & Frisk som omfattar 147 000 anställda på 440 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och vab-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, vab- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Uppgången av sjukfrånvaro har gått snabbt de senaste veckorna. Frånvarotalet vecka 50 är nu i nivå med de högsta frånvarotalen från 2021.

– Året inleddes med en oerhört hög andel av nya sjuk- och vab-tillfällen och ser ut att avslutas i samma anda. Att antalet frånvaroanmälningar ökar i den omfattning som vi nu ser i slutet av året är ett nyare fenomen sedan 2021. Tidigare år har puckeln nästan alltid kommit i början av februari, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst

Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Årligen 2010-2022.
Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Årligen 2010-2022.

Förkylningsbesvär och vab är de orsaker som leder till mest frånvaro. Men i en granskning av fler orsaker syns en kraftig ökning av influensa och magsjukebesvär de senaste veckorna.

– Vi har under många år kunnat följa när ”influensasäsongen” börjar ta fart, dvs när personer i allt större omfattning uppger influensasymtom som frånvaroorsak. Det som utmärker de senaste veckorna är att det verkar florera så mycket olika symtom. Finns nog ett stort mörkertal där det rör sig om Covid i gruppen som uppger förkylningsbesvär. Vi vet ju även att sjukvården också upplever ett ökat tryck och att WHO larmar om ökad Covid, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Huvudvärk/yrsel är vanligtvis den tredje största frånvaroorsaken, men för två veckor sedan gick influensabesvär om och är nu den tredje vanligaste fråvaroorsaken. Enbart mellan vecka 49 och 50 har influensabesvär ökat med 26 procent. Magsjukebesvär har under samma tid ökat med 20 procent. Den generella ökningen av antal sjukfrånvaroärenden har under samma period varit 7 procent.

Diagram 3. Fem vanligaste frånvaroorsakerna per vecka
Diagram 3. Fem vanligaste frånvaroorsakerna per vecka

– Nu under dagarna runt julen kommer andelen nya sjuk- och vab-anmälningar med största sannolikhet att gå ner i antal. Det blir däremot mycket intressant att fortsätta att följa sjukskrivningsmönstret efter julhelgerna, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Om Falck Previa

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Previa Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 försvinner Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa kommer då helt gå under varumärket Falck.

Läs mer på previa.se/falck

För mer information kontakta:

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@previa.se