Nyhet

Höga omdömen för Falcks primärvård i Sandviken

Mitt i centrala Sandviken ligger Hälsopartner hälsocentral. De senaste åren har verksamheten vuxit konstant och nu nått 10000 listade patienter – ett resultat av nöjda patienter till följd av dedikerad personal och patientnära vård.

På Falcks hälsocentral i Sandviken jobbar drygt 30 medarbetare, bland annat läkare, sjuksköterskor, rehabkoordinatorer och arbetsterapeuter, i ett engagerat team. Tillsammans med personalen har verksamhetschef Balazs Rethy sedan 2016, då hälsocentralen blev en del av Falck, byggt upp en verksamhet med tydligt fokus på patientnära vård där kontinuitet ligger högt på prioriteringslistan. Arbetet har gett resultat, både i patientutvärderingar och antal patienter som väljer Flack hälsopartnet, som nyligen nådde nya höjder med 10 000 listade patienter.

– Här känner vi våra patienter. Nästan alla har sin egen läkare som de får träffa när de kommer till oss. Även fysioterapeuterna och kuratorerna följer upp sina patienter. Som patient ska man inte behöva berätta allt från början vid varje besök, säger Balazs Rethy.

opening quote

Vi har en större frihet att prova oss fram och utvärdera olika vårdalternativ

Toppar årlig patientutvärdering i Gävleborg

Varje år får patienter som varit i kontakt med hälsocentraler i Gävleborgs län under en viss period svara på en enkät om hur de upplevde sin vårdkontakt. Frågorna rör bland annat bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och hur mycket inflytande patienten hade på sin vård. I närområdet hamnar Falck Hälsopartner hälsocentral högst upp på listan, i Gävleborg på plats sju av 44.

Att de får så bra betyg av sina patienter tror Balazs beror på just kontinuiteten, men även på stämningen och personalen i verksamheten, någon som Lotta Blom Olsson, samordnare och chefstöd, skriver under på.

– Även om vi har samma krav på oss som regionala hälsocentraler har vi en större frihet att prova oss fram och utvärdera olika vårdalternativ. Det skapar motivation hos oss som jobbar här och det speglar sig nog hos våra patienter, det märks att vi har ett bra klimat, säger Lotta.

Globalt perspektiv berikar lokalt

Att hälsocentralen är en del av ett internationellt företag som Falck gör sig påmind på olika sätt, något som Balazs ser positivt på.  

– Inom Falck Sverige finns kunskap och kompetens inom många olika områden. Det är roligt att vara en del i ett hälsofrämjande bolag med områden som täcker över varandra. Att vi är en del av ett globalt företag öppnar även upp för andra möjligheter. Vi får ta del av information om hur andra länder jobbar och inblick i utvecklingen inom vården från olika perspektiv, det är motiverande, säger han.