Tillbaka

Utveckla ditt ledarskap genom mindfulness

Tips från experten

Publicerad
Utveckla ditt ledarskap genom Mindfulness

Mentalt fokus, osjälviskhet och medkänsla är – kanske lite oväntat – grundförutsättningar för framtidens ledarskap. Och, det är egenskaper som går att träna upp. Genom Corporate-Based Mindfulness Training (CBMT) går det att skapa mental effektivitet och hållbarhet på arbetsplatsen.

Många ledare tror sig vara effektiva när det kommer till att motivera sina anställda, men samtidigt visar studier att vi aldrig har varit så distraherade och stressade på jobbet som idag. Öppna kontorslandskap, slimmade organisationer och ständig teknisk uppkoppling gör att vi lätt tappar fokus. 

– I det kunskapsbaserade arbetslivet märker vi tydligt att människor blir allt mer distraherade, vilket påverkar både prestation och arbetsglädje. Och påverkar alla organisationer, säger Rasmus Hougaard, en ledande internationell expert som banat väg för Corporate-Based Mindfulness Training (CBMT) och grundare av Potential Project. 

Studier visar att produktiviteten på en arbetsplats kan vara så låg som 50 procent på grund av alla distraktioner. Men det går att vända trenden och träna sig till bättre fokus. 

Rasmus Hougaard, grundare av Potential Project opening quote

Mindfulness tar sig an distraktion som förstör vårt fokus, medan medkänsla handlar om att skapa känslan av mening och syfte

Rasmus Hougaard beskriver CBMT som ett redskap för att hantera uppmärksamhet och ta kontroll över sitt fokus. Det är en metod som bottnar i meditation, och det var genom meditation som Rasmus Hougaard kom att utveckla CBMT. 

– För 10 år sedan märkte jag hur många anställda började få allvarliga stress-symtom. Det var då jag började fundera på hur jag skulle kunna dela med mig av min erfarenhet och kunskap om meditation för att hjälpa andra att återta sitt fokus, säger han.

Mindfulness - kärnan i the Potential Project

Resultatet blev the Potential Project som idag finns idag i 20 länder och erbjuder träning i mindfulness som ett redskap för att skapa mental effektivitet och hållbarhet på jobbet. De har arbetat med företag som Google, Nike, Accenture och GE i skräddarsydda program. I början fanns det en viss skepticism mot metoden, men efterfrågan ökar stadigt.  

– När man arbetar med detta märker man ganska snart positiva resultat, och efterfrågan är idag väldigt hög. Vi ser positiva effekter på prestation, men det påverkar även generellt hur personen mår och ökar arbetsglädjen, säger han.

I boken The Mind of the Leader har Rasmus Haugaard specifikt tagit sig an ledarskapet. Boken som kommer ut nästa år, bygger på omfattande studier som genomförts tillsammans med Harvard Business Review. 

Medkänsla och osjälviskhet - viktigt för framgångsrikt ledarskap

Över 35,000 chefer har svarat på enkäter och mer än 200 chefer på höga befattningar har intervjuats. Syftet var att få en bild av vilka grundläggande kvalitéer som krävs för att leda på dagens arbetsmarknad. 

Vad hade då dessa ledare gemensamt? Jo, tre egenskaper stod ut när de tittade närmare på vad som ligger till grund för ett framgångsrikt ledarskap: mindfulness, medkänsla och osjälviskhet.

– Mindfulness tar sig an den distraktion som förstör vårt fokus och prestation medan medkänsla och osjälviskhet handlar om förmågan att skapa känslan av mening och syfte. säger han, och fortsätter: 

– Med dessa kvalitéer kan man leda sina medarbetare så att de blir produktiva, känner engagemang för sitt arbete och dessutom skapa en känsla av mening och glädje, säger han. 

Dessa förmågor kommer att bli än mer viktig framöver eftersom den generation som nu börjar äntra arbetsmarknaden ställer större krav på just meningsfullhet när de söker jobb.

Publicerad