Tillbaka

Fånga tidiga signaler på psykisk ohälsa

Tips från experten

Publicerad

Att någon inte mår bra kan göra sig synbart på många olika sätt och arbetsplatsen kan spela en viktig roll i att fånga upp personer med psykisk ohälsa. Att veta vilka tecken vi ska vara uppmärksamma på och hur vi bemöter det på bästa sätt kan betyda mycket, både för individen och organisationen.

Vår psykiska hälsa och psykiska ohälsa hänger ihop med flera olika delar. Dels har vi de psykiska besvären som vi alla kan känna då och då – något händer i livet som gör att vi mår tillfälligt dåligt. Men när det tillfälliga måendet finns kvar över tid och börjar påverka vardagen har det gått över till psykisk ohälsa, något som kan kännas svårt att ta sig ur på egen hand.

Att fånga upp tidiga signaler på att en person inte mår bra och visar tecken på psykisk ohälsa har många fördelar och kan i slutändan förhindra att personen hamnar i depression och sjukskrivning och då har arbetsgivare och kollegor en viktig roll. Så hur märker man att en person inte mår bra och vad ska man göra som kollega och chef?

opening quote

Det gäller att skapa en kultur där det är okej att livet ibland stöter på motgångar och att man inte alltid är på topp

Reagera vid förändrade beteenden

När en kollega plötslig börjar uppföra sig annorlunda kan det vara bra att stanna upp och fundera på hur personen mår. Alla reagerar olika när vi känner oss nedstämda, någon blir mer lågmäld, slutar följa med på lunch, skjuter upp saker och kanske får högre korttidsfrånvaro. Andra kan bli mer verbalt utåtagerande, får en kort stubin, tappar självdistansen och sitt sinne för humor. Ett annat tecken är om man märker att någon slutar göra sådant de normalt prioriterar att göra på fritiden.

– Ser vi att någon inte mår bra reagerar vi ofta med att akta oss, vi vill inte tränga oss på. De känslorna måste vi gå emot och istället våga störa och våga ta risken att det inte blir perfekt eller att personen inte vill dela med sig, säger Milou Häggå, organisationskonsult på Previa.

Vad många gör när de oroar sig för en person är prata om individen istället för till individen, men att söka upp och visa att man ser har stor betydelse. Att vi delar erfarenheter och lyfter dem tillsammans räcker.

– Man behöver inte komma med massa tips. Syftet är inte att bli någons rådgivare, syftet är att lyssna och finnas där. Men då är det viktigt att när du ställer frågan, då ska du också ha tiden att lyssna. 

Skapa en stödjande företagskultur

Milou Häggå märker att både medarbetare och chefer kan känna att det är svårt att närma sig någon som verkar må dåligt. Här har arbetsgivaren ett ansvar att jobba med den organisatoriska och systematiska arbetsmiljön för att aktivt motverka ohälsa, konflikter och svårigheter på arbetet.

– Det gäller att skapa en kultur där det är okej att livet ibland stöter på motgångar och att man inte alltid är på topp. Då ökar chanserna att medarbetaren berättar att allt inte är bra.

När en medarbetare inte mår bra vänder sig personen ofta till sin närmsta kollega, inte till sin chef. Ofta får chefen inte kännedom om en medarbetares mående förrän det gått en längre tid och sjukfrånvaron ökat eller konflikter och missförstånd har uppstått. Att då som chef och ledare kompetensutveckla sina medarbetare om psykisk ohälsa kan ha stor betydelse, både på individ- och organisationsnivå.

– Det är viktigt att vi tränar på att uppmärksamma riskbeteenden, att ta initiativ till att fråga hur någon mår och att då lyssna på varandra. Det är lika viktigt oavsett om du är medarbetare eller chef. 

Tidiga signaler på psykisk ohälsa

  1. Ökad sjukfrånvaro
  2. Börjar komma för sent eller som omotiverad arbetar över mer än vanligt
  3. Häftiga humörsvängningar
  4. Huvudvärk och annan smärta
  5. Tappar sinne för humor
  6. Avbokar aktiviteter som man annars gillar

Läs mer och få tips på hur du kan förhindra psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Publicerad