Tillbaka

Snabbtester bromsar smittspridning på GB Glace

Goda exempel

Publicerad

Snabbtester för att upptäcka symptomfri covid-infektion har skapat trygghet bland personalen och säkrat produktionen på Unilevers glassfabrik GB Glace i Flen där medarbetare sedan mitten av februari erbjuds testning direkt på arbetsplatsen.

Mantrat att arbeta hemifrån har upprepats gång på gång under pandemin, men den möjligheten finns inte för de som arbetar i produktion i fabrik. Hur skapar man då en säker arbetsmiljö under en stor hälsokris?

­– Frågan aktualiserades i början av året då smittspridningen tog fart snabbt samtidigt som det blev mer och mer tydligt att man kan vara helt symptomfri men ändå bära och smitta andra. Det fick oss att tänka efter. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi ville skapa trygghet för personalen, samtidigt som vi säkrade produktionen, säger Igor Papec, fabrikschef på Unilevers glassfabrik GB Glace i Flen.

opening quote

Vi ville skapa trygghet för personalen, samtidigt som vi säkrade produktionen

Antigentest ger svar inom 15 minuter

I samarbete med Previa drog Unilever igång ett projekt som bygger på att medarbetare kan ta ett så kallat antigentest direkt på arbetsplatsen och inom 15 minuter få svar på om de har en pågående infektion i kroppen. Rent praktiskt betyder detta att Previa bemannar ett testcenter vid fabriken varje vardag mellan 12:30 och 16:00.

– Medarbetare kan då gå ifrån produktionen för att testa sig, och om vi får ett positivt test sänds personen genast hem med instruktioner om karantän och smittspårning, säger Anette Ruhlander, undersköterska på Previa, och en av dem som bemannat testcentret vid GB Glace.

Hon understryker att testerna är förebyggande, så till vida att det endast är de som är helt symtomfria som testas eftersom medarbetare med symtom ska vara hemma. Men bland dessa helt friska har flera fall upptäckts.

– Vi har upptäckt de som testar positivt trots att de inte har några symptom alls, och där vi lyckats isolera dem tidigt och på så vis bromsat smittspridningen. Hade de varit kvar i produktionen utan symtom hade de kunnat smitta många fler, säger Anette Ruhlander.

opening quote

Vi har upptäckt de som testar positivt trots att de inte har några symptom alls

Bidrar till minskad smittspridning

Testerna har pågått sedan i februari och snittet ligger på 100-120 tester i veckan. De är helt frivilliga, men erbjudandet har uppskattats och Igor Papec uppskattar att drygt 70 procent testar sig regelbundet.

– Folk tar sitt ansvar och testar sig. I och med att vi har Previa på plats har vi gjort det väldigt enkelt. Istället för att gå ifrån och ta en kaffe kan man gå och ta ett test. Idag ser vi att detta beslut var helt rätt, det är en investering i våra medarbetare som skapar trygghet samtidigt som det bidrar till minskad smittspridning, säger han.

Projektet med antigentester på plats kommer fortsätta så länge som smittspridningen i samhället är hög.

– Vi är väldigt nöjda och kommer att fortsätta tills smittspridningen generellt är på en mycket lägre nivå. Sedan är det väldigt svårt att förutspå när det kommer att ske, säger han.

Sköterska analyserar antigentest

Tar ett samhällsansvar

Många företag efterfrågar snabbtester, men vad som utmärker detta projekt är att man genom att etablera ett testcenter på plats underlättar för medarbetare som vill testa sig. Detta, säger Klas Johannesson, konsultchef på Previa, visar på ett företag som tar ett stort ansvar för sin verksamhet.

– Det handlar också om samhällsansvar. De som man testar är de som är symtomfria och som annars skulle ha rört sig inte bara på jobbet men även i samhället, så det kan bidra till att minska smittspridningen generellt. Vi ser detta projekt som ett gott exempel på hur en kund tagit ett stort samhällsansvar genom att implementera testning över en längre tid, säger han.

Läs mer om vår tjänst Covid-19 antigentest

Publicerad