Tillbaka

Så klarar du skiftarbetet

Tips från experten

Publicerad

I dygnetruntsamhället arbetar allt fler skift med olika schemaläggning vecka till vecka. Många uppskattar att arbeta på oregelbundna arbetstider men det kan tära på kroppen och ställer särskilda krav på både arbetsgivare och medarbetare.

Människans inneboende dygnsrytm är att vara aktiv dagtid och att vila på natten, men samhällsutvecklingen tvingar många att gå åt andra hållet. Allt fler arbetar idag nattetid, långa arbetspass, eller under press att vara ständigt nåbara.

– Det har skett en stor ökning de senaste åren och allt fler arbetstagare omfattas, inte minst inom butiks- och restaurangnäringen där öppettiderna hela tiden förlängs. Samtidigt arbetar fler i internationella organisationer vilket innebär ökad anpassning till andra tidszoner, säger Annmarie Ulfving Plynning, Leg. psykolog och organisationskonsult på Previa.

opening quote

Risken för olyckor förhöjs vid nattskift, ett sätt att minska risken är att sänka arbetsbelastningen på natten.

Skiftarbete påverkar både organisationen och den enskilde medarbetaren. Den enskilde för att människans biologiska klocka helt enkelt inte är gjord för att arbeta på natten. Forskning visar också att skiftarbete ofta leder till sömnbrist, vilket kan leda till allt från sömnproblem, diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar. För organisationen innebär skiftarbete att risken för olyckor och tillbud ökar.

Hur kan man då säkra upp en arbetsplats för skiftarbete?

– Sömn och återhämtning är det absolut viktigaste även om det naturligtvis finns individuella skillnader. En del klarar helt enkelt natt- och skiftarbete bättre än andra men det är viktigt att notera att även de kan drabbas av sömnbrist och det är därför viktigt att ta till sig av forskarnas rekommendationer, säger Annmarie Ulfving Plynning.

Hon understryker att arbetsgivare har ansvar för att säkra att arbetstiden inte förläggs på ett sätt att det leder till ohälsa, och det blir extra viktigt när det kommer till skift- och nattarbete.

– Schemaläggning är viktigt. Forskning visar att det mest skonsamma skiftschemat är att undvika starkt komprimerande scheman och att sprida ut ledighet. Det har också visat sig positivt att arbetspassen i skiftschemat roterar medsols, det vill säga att man gradvis förskjuter dygnet framåt, säger hon och fortsätter:

– Det är också viktigt att tid för återhämtning planeras in.

För lite sömn och brist på återhämtning påverkar prestation och kan också leda till misstag i arbetet. Många studier visar att risken för olyckor och arbetsskador förhöjs vid nattskift eller långa arbetspass, men här spelar också arbetsuppgifterna in. Om arbetsbelastningen sjunker under natten, eller i slutet av ett långt skift, minskar även risken.

– Medarbetaren behöver också få kunskap om sömn och livsstilstips för att kunna ta ansvar och på så sätt försöka minska risken för hälsopåverkan och olyckor, säger Annmarie Ulfving Plynning.

Att tänka på för skiftarbetare

För den enskilde som arbetar skift eller natt kan det vara en utmaning att få ihop arbete, sömn, träning och tillräckligt med återhämtning för att ha en bra balans i livet. Anja Näslund, Hälsoutvecklare och hälsostrateg på Previa delar med sig av sina bästa tips.

  • Förstå hur kroppen fungerar – våra kroppar tycker om och trivs med rutiner. Försök att hålla dem även när du arbetar oregelbundet, till exempel genom att inte äta stora mål mat på natten, eller genom att äta frukost innan du går och lägger dig efter ett nattpass.
  • Goda levnadsvanor – personer som är fysiskt aktiva klarar bättre av att arbeta skift än de som inte är fysiskt aktiva. På samma vis är goda kostvanor viktigt för att klara av den extra stress som det innebär att arbeta natt.
  • Förbered dig – skapa rutiner för nattarbete, till exempel genom att träna på eftermiddagen eller vila på bestämda tider. Kroppen blir bättre rustad om man hjälper den att förbereda sig.
  • Återhämtning och sömn – förlorad nattsömn måste kompenseras, men många har svårt att varva ned efter ett nattpass och har svårt att sova dagtid. Är det ljust ute när du går hem, pröva att ta på ett par solglasögon för att lura kroppens vakenhetshormoner. Se till att ha det mörkt i sovrummet och lägg ifrån dig mobiltelefonen. 
  • Egen tid – många som skiftarbetar tycker om att arbetstiden varierar och ser en fördel med att få ’egen tid’. Men, det finns en risk att denna egna tid pockar på att fyllas. Använd gärna egen tid till att träna på gymmet när det är lite folk, men det är också viktigt att ibland göra ingenting alls för att få återhämtning.
  • Relationer, familj och vänner – att arbeta när andra sover kan få konsekvenser på familjelivet och umgänget med vänner. Detta är en av de största utmaningarna med skiftarbete. Här finns ingen unversallösning men det är ett område där det kan uppstå kollisioner mellan det sociala livet och återhämtning. Reflektera över din tid och prata med dina närmaste så att ni hittar rutiner som fungerar för er.
Porträttbild på Anja Näslund opening quote

Är det ljust ute när du går hem, pröva att ta på ett par solglasögon för att lura kroppens vakenhetshormoner.

Publicerad