Tillbaka

Previa – från Statshälsan till Falck

Arbetsliv

Publicerad

Mycket har hänt inom företagshälsovården sedan Previa grundades 1980. Snart är det dags för att ta ytterligare ett kliv i utvecklingen. Previas varumärke blir Falck och vi går från att vara Sveriges största företagshälsa till att bli Nordens ledande hälsoföretag.

"Statshälsan skapades i en tid då intresset för frågor kring arbetsmiljö, hälsovård och förebyggande arbete på allvar höll på att etablera sig i allmänhetens medvetande." Så inleds boken Stadshälsan och Previa – en tillbakablick som gavs ut 1996, för Previa har en så pass lång historia att det går att fylla en hel bok.

När Previa grundades 1980 under namnet Statshälsan var det som den första företagshälsan för statligt anställda i Sverige. Redan från start fick cirka 128 000 statsanställda tillgång till hälsovårdstjänster, men det var inte förrän 1995 som Statshälsan blev Previa. Namnbytet skedde i samband med en sammanslagning med Bygghälsan som grundades redan 1968 som en av Sveriges första företagshäslor, och sedan dess har Previa fortsatt växa genom åren.

Annsofie ser att mjuka värden fått en större plats

En som varit med länge på Previa är Annsofie Thorstensson. Hon är Fysioterapeut/ergonom och medicinteknisk samordnare på Previa i Borås och blev en del av Previa 1996 när Bygghälsan och Previa slogs ihop.

– En anledning till att jag stannat på Previa är att jag tycker det är en spännande arbetsplats. Mitt uppdrag har fyllts på med olika saker och jag har fått vara med i projekt som gjort att det känts utvecklande. 

Under sina 26 år i företaget har Annsofie på nära håll fått se företagshälsan förändras och utvecklas. Hon tycker att Previas röda tråd alltid har varit det systematiska arbetsmiljöarbetet från olika synvinklar, men arbetssätten har förändrats allt eftersom utvecklingen gått framåt.  

– Idag gör vi sådant som jag inte trodde att man skulle kunde göra. Till exempel digitala arbetsplatsbesök, konsultationer och uppföljningar som fungerar jättebra idag.

– En annan sak som blivit annorlunda är beställarna av våra tjänster. I stället för att fokus ligger på hårda siffror som det gjorde då, är det idag mer mjuka resultat och värden som får ta plats. Jag upplever att dagens HR inte tänker på samma sätt som dåtidens HR.

opening quote

I stället för att fokus ligger på hårda siffror som det gjorde då, är det idag mer mjuka resultat och värden som får ta plats.

Anettes tidigare roll försvann med datoriseringen

Anette André har jobbat inom företagshälsovården i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Även hon har varit med om ett varumärkesbyte då hon kom in när Gävlehälsan blev en del av Previa 2011. Idag jobbar hon med affärstöd, administration och kundservice på Previa i Gävle men hade en annan roll när hon började.

– Jag är läkarsekreterare i botten, men de arbetsuppgifterna är näst intill obefintliga på Previa idag. Min roll har förändrat mycket sedan jag började på grund av datoriseringen. men jag hjälper vår läkare med det jag kan för att underlätta.

Anette upplever att företagshälsovården var mycket mer sjukvård då jämfört med nu. Fokus låg till stor del på arbetsrelaterade fysiska besvär, men på 90-talet började de psykosociala besvären att öka.

– Beteendevetare och psykologer fanns inte anställda hos oss förrän runt millennieskiftet. Det blev ett hårdare arbetsklimat generellt under den tiden och stressen ökade. Då uppstod det nya behov och efterfrågan på mer stöttande samtal ökade.

opening quote

Beteendevetare och psykologer fanns inte anställda hos oss förrän runt millennieskiftet.

Förändringar som påverkat hälsan i arbetslivet 

Företagshälsovårdens första uppdrag var att ge stöd kring arbetsrelaterade sjukdomar. Ett stort fokus har nu även hamnat på stress och den sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Det är en i raden av förändringar som driver arbetet med arbetsmiljö och hälsa framåt. 

Ser vi tillbaka på de senaste åren har nya behov uppstått och händelser har skett som inte kunnat förutses. Vi har behövt ställa om och tänka nytt. Allt från att vi förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna, nya tekniska förutsättningar som bidragit till ett mer gränslöst arbete, till en digital arbetsmiljö. Men även de snabba omställningarna som arbetslivet ställdes inför under pandemin.  

Idag finns Previa över hela Sverige och är anlitade av 8000 arbetsgivare med totalt 1,2 miljoner anställda. Nu tar vi nästa steg i vår egen utveckling för att kunna bidra till ännu fler hållbara och välmående arbetsplatser.

Läs mer om hur Previa blir Falck

Publicerad