Tillbaka

Öka organisationens psykologiska kapital

Tips från experten

Publicerad

Hård konkurrens, snabba förändringar och en instabil omvärld gör det allt viktigare för organisationer och företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare jobbar kvar, presterar och mår bra på sikt. Genom att förstå och främja psykologiskt kapital kan ni öka välbefinnandet och prestationen på er arbetsplats.

Psykologiskt kapital är de utvecklingsbara mentala resurser som hjälper oss må bra, prestera och klara oss bättre ur kriser och svårigheter. Forskning inom positiv psykologi visar att högt psykologiskt kapital har stor betydelse i privatlivet såväl som på arbetsplatser.

På arbetsplatser skapar högt psykologiskt kapital mer motivation och prestation samtidigt som upplevd stress och utbrändhet minskar. Det stärker även ledarskap, kommunikation och samarbete. För organisationer i stort har detta visat förbättrade faktiska resultat samt lägre personalomsättning.

Porträtt på Milou Häggå, organisationskonsult
Milou Häggå, organisationskonsult på Falck.

– We can see that companies with high psychological capital thrive better - they are more creative, motivated, and solution-oriented. This has a positive impact on the entire organization because when employees feel good, the organization also does well, says Milou Häggå, Organizational Consultant at Falck.

Psychological capital can also lead to better endurance and the ability to recover from setbacks and grow from them. By working on psychological capital, you are equipping the organization to handle tougher times and enabling it to better navigate and emerge from crises together.

Arbeta med positiv psykologi

För att du lättare ska kunna arbeta med psykologiskt kapital finns fyra huvudkomponenter att fokusera på: Hopp, Egenförmåga, Resiliens och Optimism. Genom att stärka dessa komponenter hos dina medarbetare stärker du det psykologiska kapitalet.

Hopp innebär att ha en positiv syn på framtiden. Viktigt här är att sätta mål, dra lärdomar från tidigare misstag och ha gemensamma milstolpar att se fram emot. På arbetsplatsen kan detta öka känsla av mening, motivation och kreativitet hos medarbetarna.

Egenförmåga, som är synonymt med självförtroende, handlar om att ha tillit till sin egen kompetens och förmåga men att våga be om hjälp och söka kunskap för att utvecklas. Detta kan öka prestationen och självständigheten hos medarbetare.

opening quote

Det är viktigt att bygga upp psykologiskt kapital när allt rullar på så att det finns resurser att ta av vid kriser och svårigheter

Resiliens innebär förmågan att återhämta sig från motgångar och stärkas av dem. Genom att vara noga med coopingstrategier där bland annat den fysiska kapaciteteten är en viktig strategi buffrar man resiliens (motstånd) för svårare tider. På arbetsplatsen kan detta minska stress och öka förmågan att hantera svåra förändringar.

Optimism handlar om att se det positiva i situationer utan att väja för hinder och problem. Grundsynen är ändå att vara övertygad om att de påverkbara svårigheterna kan övervinnas. Detta skapar en positiv och konstruktiv attityd som främjar samarbete och problemlösning.

Experttips för att stärka psykologiskt kapital

Det finns mycket ni kan göra själva för att stärka psykologiska kapitalet på er arbetsplats. Här är Milou Häggås fyra tips på åtgärder att göra redan idag:

  1. Arbeta med målsättning: sätt tydliga gemensamma och individuella mål, följ upp delmål och fira framgångar.
  2. Stärk självförtroendet: uppmuntra medarbetare att träna nya förmågor, utmana sig själva och förkovra sig utan direkta krav på prestation.
  3. Uppmuntra balans: ge utrymme för återhämtning och stötta medarbetare att fylla på sina basbehov som sömn, kost, träning och goda relationer.
  4. Positiv inre och yttre dialog: arbeta på att gemensamt se styrkor och lärdomar även vid motgångar och uppmuntra medarbetare att ha en positiv inre dialog.

Vill du diskutera en utvecklingsinsats för din ledningsgrupp, ditt team eller för din egen ledarutveckling. Läs mer och kontakta oss under våra organisations- och ledarskapstjänster. Se även vårt webbinar på Falck Play.

Publicerad