Tillbaka

Ny syn på arbetsplatsen

Tips från experten

Publicerad

De allra flesta är överens – arbetslivet kommer inte att återgå till som det var innan pandemin. Syftet med att ta sig till sin arbetsplats är inte längre det samma och kontoren har fått nya behov att möta. För en del chefer kan det även kännas svårt att sätta krav på medarbetarna att komma in till kontoret.

Att jobba på distans har visat sig ha många fördelar och enligt arbetsmiljöverket uppger 9 av 10 med skrivbordsarbete att de kan göra ett bra arbete hemifrån. Men vad ska vi då med våra kontor till? Mycket tyder på att en kombination av att jobba på distans och från arbetsplatsen är det bästa, både ur ett produktionsperspektiv och ur ett välmåendeperspektiv.

– Det är intressant men inte helt förvånande. Möjligheten att själv få välja mellan att jobba på distans och från kontoret har visat sig öka motivationen. Nu åker många självmant in till sin arbetsplats för att känna tillhörighet och att de är en del av ett sammanhang, säger Lena-Karin Allinger, organisationskonsult på Falck.

opening quote

Det gäller att hitta en balans mellan det egna intresset av att jobba på distans, kontra gruppens och organisationens behov.

Då ska vi ses på kontoret

När ska vi då ses och när kan vi jobba hemma? Lena-Karin poängterar vikten av att låta syftet med arbetsuppgiften styra.

– Lyft frågan i arbetsgruppen, varför behöver vi ses? Det gäller att hitta en balans mellan det egna intresset av att jobba på distans, kontra gruppens och organisationens behov. Då gäller det att som chef våga sätta krav på att vi ibland måste träffas i fysiska möten, säger Lena-Karin.

För visst händer det saker när vi ses i samma rum jämfört med på distans. Att få till samarbeten, utveckling och innovation händer i möten med andra och när olika kompetenser möts. Av den anledningen behöver vi träffas, men också för att vi människor mår bättre av sociala interaktion med andra.

– Form, struktur och kultur kommer alltid vara avgörande för att må bra på jobbet och för vår förmåga att producera tillsammans. Försök skapa en jämlik dialog där vi på riktigt är intresserade av vad alla i rummet har att komma med, då fyller form och struktur en viktig roll.

Kopplat till psykisk hälsa och välmående är de sociala mötena viktiga. Att ha bra kollegor och en bra arbetsplatskultur rankas även väldigt högt i val av arbetsplats. För att skapa en bra kultur på jobbet bär alla ett ansvar, oberoende om man är chef eller medarbetare och det är mer utmanande att lyckas med om vi aldrig ses. 

Så blir framtidens arbetsplats

Det mesta tyder på att vi behöver den fysiska arbetsplatsen även i framtiden, men vi kommer behöva tänka om i hur den utformas för att uppfylla de behov vi har i våra yrkesroller. Lena-Karin tror att kontorslandskapen med skrivbord på rad kommer ersättas av en annan typ av miljö.

– Jag ser att vi går mer mot att skapa utrymmer som efterliknar våra hem, där vi kan mötas, prata och jobba tillsammans. Där finns också avgränsade ytor för digitala möten och rum där vi kan träffas i mindre sammanhang. Vi kommer utforma lokalerna efter mänskliga behov, det verkar vara en trend.

Läs fler tips på hur du skapar en hållbar arbetsmiljö.

Publicerad