Tillbaka

Möjligheter och utmaningar med hybridkontoret

Tips från experten

Publicerad

För att möta många medarbetares önskan om delvis fortsatt arbete på distans och för att vara en attraktiv arbetsplats behöver många företag nu se över arbetsplatsens organisation. Tydliga ramar och uttalade förväntningar blir viktiga delar i planeringen för framtiden.

När pandemin slog till fick vi alla snabbspola fram den digitala utvecklingen för att få arbetslivet att fungera. När vi nu börjar se slutet på restriktionerna är det många som vill ta tillvara på det vi lärt oss och delvis fortsätta arbeta på distans. Det så kallade hybridkontoret, ett aktivitetsbaserat kontor som kombineras med distansarbete, ser ut att bli en lösning för många företag.

Att gå över till en hybrid arbetsplats för med sig många fördelar men innebär också en stor omställning. Det kräver planering, kunskap och en noggrann riskbedömning över den nya situationen för att det ska bli en hållbar arbetsmiljö för chefer, för de som trivs med att arbeta hemma och för de som längtar tillbaka till kontoret.

opening quote

Det hybrida ledarskapet är en balansgång mellan individuella behov och organisationens uppdrag och mål

Skiftat fokus från styrning till resultat

Distansarbetet har inneburit att chefer har blivit tvungna att släppa på kontrollen och det individuella ansvarstagandet hos medarbetarna har blivit större. Chefen har fått skifta fokus från att leda och styra arbetsuppgifter till delegerat ansvar med fokus på mål och resultat. För många medarbetare har det inneburit större frihet som bidragit till mindre stress och bättre resultat.

Nu gäller det att hitta flexibla lösningar som gör att det hybrida arbetssättet fungerar över tid, någonting som vi alla håller på att utforska och lära oss mer om.

– Det hybrida ledarskapet är en balansgång mellan individuella behov, arbetsgruppens behov och organisationens uppdrag och mål. En återkommande dialog och tydliga ramar blir viktigt för att få det att fungera för alla. Vilka arbetsuppgifter kan vi med fördel göra hemma och när blir det viktigt att vi ses fysiskt på kontoret? Det ska det finnas tydliga och uttalade förväntningar på, säger Lena-Karin Allinger, organisationskonsult på Previa.

opening quote

På kontoret flyttar vi oss naturligt mellan olika miljöer, när vi arbetar hemma blir det mer skärmbunden tid

Hållbar arbetsmiljö hemma och på kontoret

Arbetsmiljön är alltid arbetsgivarens ansvar, och så även på den hybrida arbetsplatsen. Arbetsmiljöronder kommer exempelvis fortsätta att vara ett krav men kommer få andra former. För att medarbetare ska få en hållbar arbetsmiljö behöver man utgå från varje enskild medarbetare och värna om varje situation, oavsett om de jobbar hemma eller från kontoret. 

Under det senaste året har vi till exempel kunnat se nya grupper som söker hjälp för besvär med nacke, skuldra och bröstrygg. I många fall är det bristande ergonomi i hemmet som ligger bakom besvären.

På kontoret flyttar vi oss naturligt mellan olika miljöer, när vi arbetar hemma blir det mer skärmbunden tid. Det ställs därför andra krav på ergonomin när vi jobbar hemifrån. Då handlar det i första hand inte om ny utrustning eller möbler, utan att nyttja individens förutsättningar och det som redan finns på ett optimalt sätt, säger Susanne Höglund, ergonom och fysioterapeut på Previa.

opening quote

Det krävs välfungerande tekniska lösningar, utarbetade mötesstrukturer och en bra möteskultur

En annan viktig del för att alla ska känna sig delaktiga, inkluderade och att samarbetet ska fungera är de digitala mötena. När några sitter på distans och andra tillsammans i ett mötesrum behövs det en ny typ av struktur och det krävs mer av alla mötesdeltagare för att lyckas med de hybrida mötena.

– För att arbetsmiljön ska bli hållbar krävs det välfungerande tekniska lösningar, utarbetade mötesstrukturer och en bra möteskultur som tillåter att alla kommer till tals, säger Maja Domeij, ergonom och fysioterapeut på Previa.

Läs fler tips på hur ni kan skapa en välmående arbetsplats och en hållbar arbetsmiljö.

Publicerad