Tillbaka

Förändringar i lagen för socialförsäkringen 2022

Tips från experten

Publicerad

Från 1 februari började några uppdateringar i rehabiliteringskedjan och rätt till sjukpenning att gälla. Förändringen skapar större flexibilitet för deltidssjukskrivna och äldre får enklare behålla sin sjukpenning.

Anna Sporrong arbetar med affärsutveckling av rehabtjänster på Previa och hjälper oss bena ut vad de nya uppdateringarna i lagen för socialföräkringen innebär.

Förändringarna i lagen för socialförsäkringen

Möjlighet till bibehållen sjukpenning vid pågående rehabilitering

Ett nytt undantag i rehabiliteringskedjan, särskilda skäl, gör det nu möjligt för personer som beräknas vara tillbaka på sitt arbete inom 1,5 år (550 dagar) att fortsatt få arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedömt i relation till ordinarie arbete.

– Det här är ett viktigt undantag för den som är på väg tillbaka i arbete, där det finns en tydlig planering och prognos samt planering och insatser för återgång i arbete. Det gör att personen inte behöver ställa sig till hela arbetsmarkandes förfogande då hen förväntas vara tillbaka på sitt arbete inom 1,5 år, säger Anna Sporrong.

Som alltid är det Försäkringskassan som tar ställning om rätt till sjukpenning och bedömer om eventuella undantag i ett individärende. Informationen i läkarintyget och planen för återgång i arbete blir då viktigt underlag för beslutet.

opening quote

Det har blivit tydligare vilken koppling det finns mellan läkare, Försäkringskassan, arbetsgivare och individen

Större flexibilitet för deltidssjukskrivna

En annan nyhet är att för personer som är deltidssjukskrivna finns nu större flexibilitet när det gäller planering av arbetstiden. Huvudregeln har tidigare varit att tiden man arbetar ska minskas lika mycket varje dag. Nu finns möjlighet att planera mer efter individens behov och situation.

– Förutsättningen är att arbetstiden inte försämrar möjligheten för återgång till arbete och att det finns rimliga skäl. Det kan exempelvis vara ansträngande jobbresor eller att arbetsförmågan bäst tas till vara på färre dagar.

Ny möjlighet till bibehållen sjukpenning  för personer över 62

Från 1 februari prövas arbetsförmågan vid dag 181 i sjukperioden i relation till personens anställning som de har idag, oavsett hur lång sjukskrivningen förväntas bli. Arbetsförmågan prövas därmed inte längre mot normalt förekommande arbete från dag 181 och framåt.

Plan för återgång i arbete blir ännu viktigare

Precis som innan lagändringen ligger ansvaret att upprätta en plan för återgång i arbete hos personalansvarig chef. Tillsammans med medarbetaren ska chefen upprätta planen senast dag 30 vid prognos om minst 60 dagars sjukskrivning.

Anna Sporrong tror att i och med lagändringen kommer Försäkringskassan börja efterfråga planen från arbetsgivare allt oftare. Anledningen till det är att den kommer få en ännu viktigare roll när de utreder personers rätt till sjukpenning i relation till de nya undantagen i rehabiliteringskedjan och arbetstidens förläggning vid deltidssjukskrivning.

– Regelverket har förbättrats för individen men det bygger på att det finns tydliga prognoser i läkarintyget och en utarbetad plan för återgång i arbete. Det har blivit tydligare vilken koppling det finns mellan läkare, Försäkringskassan, arbetsgivare och individen, att de är beroende av varandra. Men det ställer också högre krav på alla inblandade.

Viktiga delar i rehabiliteringskedjan

  1. LäkarintygLäkarintyget har blivit uppdaterat med tydligare information om prognos på sjukskrivningen. Det ska även innehålla information om det finns risk att återgång i arbete försämras om arbetstiden förläggs mer flexibelt. Denna information är avgörande för att Försäkringskassan ska kunna ta rätt beslut.
  2. Plan för återgång i arbeteArbetsgivare ska alltid upprätta plan för återgång i arbete senast dag 30 vid prognos om minst 60 dagars sjukskrivning.
  3. Arbetsgivaren och medarbetaren Ta fram långsiktiga och hållbara lösningar som bidrar till att medarbetaren kommer tillbaka i arbetet. Håll kontakten och se till att ha en pågående dialog kring sjukskrivningen.
  4. Ta hjälp vid behovTa hjälp av företagshälsans rehabsamordnare för stöd i kontakt med Försäkringskassan samt när ni ska upprätta Plan för återgång i arbete.

Läs mer om Rehabsamordning

Publicerad