Tillbaka

Så blev hälsan en snackis på hjärtintensiven

Goda exempel

Publicerad

Hjärtintensivavdelningen (HIA) på Ystad Lasarett ville förebygga ohälsa och bevara det fina arbetsklimat som de byggt upp. Här blev hälso- och arbetsmiljöprofilen startskottet för avdelningens nya hälsomål – Ett hälsosammare HIA.

På hjärtintensivavdelningen på Ystads lasarett arbetar 45 anställda med att ta hand om patienter med hjärtsjukdomar. Ett fysiskt arbete där det mesta sker på stående fot och där tunga lyft är en stor del av arbetet. Här blev Previas hälso- och arbetsmiljöprofil startskottet för avdelningens hälsomål 2020, som går under namnet Ett hälsosammare HIA.

Rasmus Strömblad, platschef på enheten, ville erbjuda alla på avdelningen en hälso- och arbetsmiljöprofil efter en diskussion i lunchrummet om hälsa på arbetsplatsen. Han ville att HIA skulle vara med och bidra till bättre förutsättningar för de anställda att bibehålla sin hälsa, men också för att alla skulle få nya tips och råd till en mer hälsosammare vardag.

– Vi har en låg sjukfrånvaro och ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen sedan innan. För oss handlar det mer om att behålla och främja det som redan finns, berättar han. En bra fysisk form är en viktig förutsättning för att förebygga skador och för att vi ska hålla hela vägen fram till pensionen.

opening quote

Över hälften svarade att de faktiskt gjort en förändring i sin vardag – det är jättekul!

Nya diskussioner om hälsa och arbetsmiljö 

På avdelningen blev erbjudandet att göra en hälso- och arbetsmiljöprofil väldigt uppskattat bland medarbetarna. För Rasmus Strömblad, som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, kändes det bra att få se, svart på vitt, hur arbetsplatsen faktiskt mår.

– Vissa delar av resultatet förvånade mig i och med att vi jobbar inom sjukvården, medan andra var mer väntade. Det som var roligt var att detta skapade en snackis om hälsa på avdelningen, säger han.

Sammanställningen av hälso- och arbetsmiljöprofilen blev en grund för diskussioner på arbetsplatsträffar och medarbetarna har både gemensamt och individuellt fått utvärdera vad de tyckte om hälsokartläggningen.

– Vi har följt upp med en enkät för att se vad alla tyckte om hälsoprofilen och hittills har över hälften svarat att de faktiskt gjort en förändring i sin vardag – det är jättekul!

Entré vid Ystad Lasarett

Uppskattad insats hos medarbetare

Birthe Persson, som jobbat på Ystad lasarett i 44 år, är en av de medarbetare på HIA som gjort hälso- och arbetsmiljöprofilen. För henne var det en efterlängtad insats då hon inte gjort denna typ av hälsokartläggning sedan hon började sin anställning på lasarettet.

– Det kändes viktigt att det blev gjort. Även vi som jobbar på ett sjukhus behöver göra de här typen av hälsokartläggningar för att uppmärksamma exempelvis högt blodtryck som kan leda till sjukdom. Jag lever ett aktivt liv så för mig var det skönt att få bevis på att jag gör rätt, berättar Birthe Persson.

När det kommit fram att en anställd har fått resultat som tyder på ohälsa eller risker för framtida sjukdom har medarbetaren fått möjlighet att ta det vidare och lägga upp en plan med en av Previas experter.  

– Första gången de ringde blev jag lite ställd och tänkte att, just det, de kan ju faktiskt hitta något, berättar Rasmus Strömblad. Det känns bra att vi har kunnat jobba så pass preventiv, att vi faktiskt kunnat hjälpa våra medarbetare att undvika sjukdom i framtiden.

opening quote

Även vi som jobbar på ett sjukhus behöver göra hälsokartläggningar.

Grund för ett långt och välmående arbetsliv

Syftet med hälso- och arbetsmiljö profilen är att skapa motivation hos medarbetare för att stärka hälsa och välbefinnande.  Profilen innehåller en enkät, provtagning, konditionstest och ett rådgivande samtal. Sara Rånlund är fysioterapeut på Previa och en av dem som träffat medarbetarna på HIA.

– Fördelen med att, liksom HIA, använda hälso- och arbetsmiljöprofilen i ett främjande och förebyggande syfte är att minska risken för att hamna i ett efterhjälpande läge, vilket är en vinst för alla inblandade.

Genom en enkät före besöket och under själva besöket ges medarbetaren möjlighet att stanna upp, känna efter och reflektera kring både levnadsvanor och den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön. Något som Sara Rånlund poängterar är viktigt att inte glömma bort även för medarbetare inom sjukvården.

– Det är viktigt att jobba aktivt med sin hälsa, även för de som jobbar med andras hälsa. I forskning har man sett att en hälsoundersökning har störst effekt om den sker med efterföljande insatser. Då gäller det att arbetsgivaren inte bara checkar av det för sakens skull utan jobbar vidare med resultatet. Då ger det en bra grund för ett långt och hållbart arbetsliv.

opening quote

Det är viktigt att jobba aktivt med sin hälsa, även för de som jobbar med andras hälsa

Publicerad