Tillbaka

Färre äldre orkar jobba fram till pensionen

Tips från experten

Publicerad

Arbetsmiljöverket har tittat närmre på äldres arbetsmiljö och konstaterat att antalet som uppger att de inte orkar jobba fram till pensionen ökar. Att satsa på de äldre medarbetarna och jobbar systematiskt med arbetsmiljö är viktigt för att vända trenden.

Vi blir allt friskare och den tekniska utvecklingen har möjliggjort att vi kan arbeta längre med hjälp av tekniska hjälpmedel. I teorin borde arbetslivet vara bäddat för en åldrande befolkning, i stället ökar andelen äldre som uppger att de inte orkar jobba fram till pensionen, det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport om äldres arbetsmiljö. 

– En vanlig miss i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att man hoppar över viktiga steg, vi måste undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Det är exempelvis otroligt viktigt att man utvärderar de förändringar/åtgärder man gör, om det har gett något resultat och om det blev som vi tänkt. Har vi kanske skapat nya risker när vi åtgärdade en annan, säger Petrit Krasniqi, arbetsmiljöingenjör på Previa, och fortsätter; 

– Följer vi inte upp, utvärderar och jobbar systematiskt med arbetsmiljön kommer det att brista och risken blir stor att vi inte orkar med vårt arbete i det långa loppet.

opening quote

Att ha välmående medarbetare med lång erfarenhet av arbetslivet och den egna organisationen är en tillgång

Satsningar krävs för att bibehålla de äldres motivation

I Arbetsmiljöverkets rapport beskriver de behovet av att vara behövd, användbar och efterfrågad för att äldre medarbetare ska blir mer motiverande till att fortsätta arbeta. En annan viktig faktor är att det ska finnas möjlighet till lärande och kompetensutveckling på arbetsplatserna, men i rapporten framgår det att äldre anger att de inte får betald utbildning i samma utsträckning som de yngre.

– Det är viktigt att man investerar även i de äldre. Att ha välmående medarbetare med god erfarenhet av arbetslivet och den egna organisationen är en tillgång, men blir även en vägledning för de nya som kommer in i arbetslivet.

Petrit Krasniqi tycker också att det är viktigt att man som arbetsgivare satsar på de äldre medarbetarnas hälsa.

– Gör aktiviteter som motiverar medarbetarna, ha ordentlig friskvård och koppla in företagshälsovården om det behövs. Jag märker att man ofta ser arbetsmiljön som en kostnad, men det är en investering för framtiden ­– både för organisationen och för själva individen.

Kvinnor sticker ut i statistiken

Rapporten visar att det är fler kvinnor än män som upplevde att de inte skulle orka arbeta fram till pensionsåldern. De branschgrupper som sticker ut är utbildning, vård och omsorg.

– De branscher där de flesta svarar att de inte kommer orka är kvinnodominerande yrken och är ofta fysiska och mentalt ansträngande. Här är det viktigt att arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren ser över möjligheten till arbetsvariation och återhämtning.

Som arbetsgivare kan man göra mycket för att medarbetare ska må bra och känna att de har ett bra och värdefullt arbetsliv. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, både utifrån den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är gynnsamt både för företagen, individen och samhället i stort.  

– Systematiskt arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och alla medarbetare måste vara involverade. Det är medarbetarna som är experter på sina jobb, de som utför sina arbetsuppgifter varje dag. Genom att involvera medarbetarna blir det lättare att identifiera risker eftersom det faktiskt är de som är experterna på sina arbetsplatser, säger Petrit Krasniqi. 

Läs mer om våra tips gällande arbetsmiljö

Publicerad