Tillbaka

Nytt bidrag stöttar rehabilitering på arbetsplatsen

Tips från experten

Publicerad
Blankett Försäkringskassan Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, som den första juli ersatte arbetsplatsnära stöd, kan sökas för att stödja medarbetare att vara kvar i eller återgå till arbete. Bidraget omfattar fler åtgärder än föregångaren och har höjts rejält till 10 000 kronor per ärende.

Bidraget som syftar till att förebygga och förkorta sjukfrånvaro kan användas av arbetsgivare som behöver hjälp med att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder. 

– Det nya stödet ger arbetsgivare bättre förutsättningar för att underlätta medarbetares återgång i arbete, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, och fortsätter: 

– Det har ett tydligt förebyggande perspektiv och man kan även ansöka om bidrag för olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undviks, tillägger hon. 

Bidraget kan sökas för en mängd olika åtgärder (se nedan) och ersätter det som tidigare kallades arbetsplatsnära stöd. Nytt är att bidraget höjs till 10 000 kronor per medarbetare, från 7 000 kronor. Dessutom har ett övre tak satts på 200 000 kronor per företag eller organisation och år.

Taket kan uppfattas som att det missgynnar större företag, och det är satt just för att uppmuntra mindre och medelstora arbetsgivare att söka. 

opening quote

Stödet är bra för det uppmuntrar arbetsgivare att arbeta mer aktivt med rehab-insatser och rehabsamordning

– Större arbetsgivare har ofta mer kompetens och stöd kring arbetsanpassning och rehabilitering än vad mindre arbetsgivare ofta har så taket handlar om att främja och stödja att mindre arbetsgivare i större utsträckning anlitar expertstöd i dessa frågor, säger Rebecca Kolga.

Tanken är att bidraget ska vara ett stöd i det obligatoriska kravet, som också infördes 1 juli, om att upprätta en plan för återgång till arbete efter 30 dagars sjukfrånvaro.

Liksom tidigare fungerar bidraget så att det matchar företagets insats, upp till 10 000 kronor per ärende. 

Dessutom omfattas fler åtgärder inom stödet då arbetsplatsnära stöd primärt var ett stöd för att köpa utredningstjänster i syfte att förebygga sjukfall medan det nya stödet även kan sökas för att planera och genomföra insatser på arbetsplatsen. 

– Bidraget är bra för den uppmuntrar arbetsgivare att arbeta mer aktivt med rehab-insatser och rehabiliteringssamordning, säger Pernilla Modig, Rehabsamordnare på Previa i Borlänge och Falun.  

– Sedan kunde man ha önskat en större tydlighet kring vilka åtgärder som täcks, men övergripande handlar det om åtgärder som främjar återgång till arbete, lägger hon till. 

Åtgärder som täcks ska vara stödåtgärder med målsättningen att medarbetare antingen ska kunna fortsätta arbeta eller komma tillbaka till arbete. Medicinsk behandling ingår inte.  

– Det ska vara arbetsplatsinriktade åtgärder och det är arbetsgivaren som tillsammans med medarbetaren och företagshälsan planerar och genomför dessa. FK vill inte gärna begränsa eller detaljstyra eftersom olika åtgärder kan behövas för olika arbetstagare, säger Rebecca Kolga.  

Bidraget söks direkt från Försäkringskassan och förutsätter att arbetsgivaren anlitar företagshälsovård eller motsvarande som är godkänd av Försäkringskassan. För 2018 omfattar den totala potten 118 miljoner kronor. 

Previa är godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabstöd – så fungerar det

  • Bidraget täcker upp till 10 000 kronor per ärende, med ett tak på 200 000 kronor per arbetsplats och år. Bidraget kan sökas för åtgärder som genomförts efter sista juni.
  • Bidraget söks efter avslutad insats genom blankett på Försäkringskassans hemsida med att uppge vilken anordnare som anlitats, vilken person som omfattas samt styrka kostnaderna för tjänsten.
  • Bidraget syftar till att bromsa sjukskrivningar, främja återgång till arbete och öka arbetsförmågan.

Stödet kan till exempel användas till att:

  • Kartlägga eller utreda en medarbetares behov av stöd eller åtgärder för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.
  • Göra en planering för återgång i arbete.
  • Ta stöd av en rehabiliteringssamordnare för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder. 
  • Ge medarbetaren behöver stöd eller handledning för att kunna vara kvar i sitt arbete eller för att kunna återgå i arbete.
  • Anpassa arbetsplatsen, arbetstider eller arbetsuppgifter för den enskilde, som till exempel behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetssätt

 
Källa: Försäkringskassan

Publicerad