Tillbaka

Oro för ohälsosam alkoholkonsumtion under coronapandemin

Tips från experten

Publicerad
Alkoholkonsumtion under pandemin

Långvarigt hemarbete kan vara en risk för ökat alkoholintag, speciellt för personer som redan ligger i riskzonen. Det försvårar också arbetsgivarens möjligheter att tidigt upptäcka och uppmärksamma problem.

Oroskänslor och stress på grund av pandemin kan trigga alkoholsuget, speciellt hos individer som redan är i riskzonen för ett ohälsosamt drickande. Att arbeta hemifrån kan då bli ytterligare en trigger i och med att risken att bli upptäckt minskar.

– Gränserna suddas ut när man är hemma i soffan och arbetar. Man kanske öppnar en öl på eftermiddagen utan att riktigt reflektera kring det, säger Cecilia Eurén-Pettersson, företagssköterska på Previa i Göteborg som specialiserat sig på beroendesjukdomar.

Social kontroll försvinner

När personal arbetar hemifrån försvinner en stor del av den sociala kontrollen. Ska man upp och åka till jobbet på morgonen är det svårare att dölja om man druckit för mycket kvällen innan. Hemma kan man gå omkring i mjukbyxor och slipper möta människor.

– Dessutom kan isoleringen som pandemin fört med sig öka suget efter alkohol, speciellt då för personer som kanske inte utvecklat ett alkoholberoende men som ligger i riskzonen, säger hon.

Cecilia Euren Pettersson opening quote

Vi märker helt klart en ökad oro och får många frågor från företag och organisationer

Oro kring samband mellan hemarbete och alkoholvanor  

Till skillnad från många andra länder har Folkhälsomyndigheten i Sverige inte infört några rekommendationer kring alkoholkonsumtion under pandemin, men än så länge visar de undersökningar som gjorts relativt små förändringar i dryckesvanor.

– Det har gått för kort tid för att kunna dra några slutsatser kring hur och om alkoholkonsumtionen har påverkats av pandemin, så det är inte statistiskt belagt, men vi märker helt klart en ökad oro och får många frågor kring detta från företag och organisationer, säger Cecilia Eurén-Pettersson.

Hur lång tid det tar att utveckla ett alkoholberoende är individuellt, men för de som redan faller inom ramen för riskbruk kan tiden under pandemin bli en riskperiod. Men, det kan vara svårt att upptäcka och blir än svårare om medarbetare arbetar på distans.

Ett vanligt varningstecken, säger Cecilia Eurén-Petterson, är upprepad korttidsfrånvaro, men även denna signal försvinner delvis vid hemarbete eftersom många som arbetar hemma inte ringer in sig sjuka.

Misstanke om ohälsosam alkoholkonsumtion

– Om man misstänker att en medarbetare har en ohälsosam alkoholkonsumtion är det första man ska göra som chef att tala med personen, man har ett orossamtal. Det är viktigt att hålla sig till fakta, detta har vi sett, och att ge medarbetaren möjlighet att själv berätta. Börja med att fråga hur personen mår och ställ frågor om det allmänna hälsoläget för att på så vis uppmuntra personen att berätta, säger Cecilia Eurén-Petterson.

I de fall som personen själv vill ha hjälp och stöd för att minska sitt alkoholintag kan man till exempel via företagshälsovården ta prover för alkoholmarkörer som påvisar om drickandet riskerar att skada hälsan. För en del kan det vara tillräckligt att man fokuserar på att ta ansvar för den egna hälsan, medan andra behöver mer stöd och hjälp.

– Vi behöver avdramatisera frågan om alkoholbruk, till exempel genom att göra det till en naturlig del av en hälsokartläggning. Att fylla i en screeningenkät om sina alkoholvanor kombinerat med ett blodprov för alkoholkonsumtionsmarkörer kan göra personer medvetna om att deras alkoholintag ligger för högt, vilket i sig kan ge motivation till att ändra sina vanor. Arbetsgivare har en viktig roll i att uppmärksamma detta.

Det kan ta lång tid att utveckla ett beroende och ju tidigare man upptäcker problem desto bättre är chanserna att man kan komma till rätta med problematiken. Då blir både kostnaden och lidandet lägre, för arbetsgivaren, samhället och individen. 

Läs mer om Alkohol och droger

Publicerad