Tillbaka

Så förebygger ICA handskador vid butiksarbete

Goda exempel

Publicerad

Att jobba på rätt sätt har stor betydelse för hur kroppen ska orka under ett helt arbetsliv. ICA Sverige bestämde sig för att ta ett omtag kring sitt förebyggande arbete gällande skador vid handintensivt arbete där en riskbedömning visade var de skulle lägga fokus.

När handintensivt arbete blev en del av lagstadgade medicinska kontroller bestämde sig ICA Sverige för att göra en nysatsning i sitt förebyggande arbete kring förslitningsskador. De ville på ett effektivt och tydligt sätt säkerställa att kunskapen om riskerna med att arbeta handintensivt och hur man kan förebygga skador når så många butiksanställda som möjligt. En av de som är drivande i frågan är Annika Lundqvist, HR Business Partner på ICA.

– Det är tungt att jobba i butik och förslitningar är tyvärr vanligt i vår bransch. Ofta har vi personer som trivs så bra hos oss så de stannar i många år och då måste de veta hur de ska arbeta för att inte ta skada, säger Annika Lundqvist.

opening quote

Ofta har vi personer som trivs så bra så de stannar i många år och då måste de veta hur de ska arbeta för att inte ta skada

Kunskap om rätt arbetsteknik minskar skador

Genom en riskbedömning fick ICA reda på vilka typer av butiker, avdelningar och arbetsmoment där risken för belastningsskador är störst. Riskbedömningen gjordes bland annat på ICA Maxi i Nacka där Cissi Steen jobbar som kassachef. Här har hon ansvar för ungefär 70 anställda som arbetar i kassorna och i butikens postutlämning, de två områdena som bedömningen visade att risken för förslitningsskador är stora – om man inte arbetar på rätt sätt.

– Vi är en stor butik och det är här riskerna är störst då vi har ett högt antal kunder som handlar många varor. Trycket har också ökat på vår postutlämning under pandemin och då gäller det att ha kunskap om hur man arbetar och vilka hjälpmedel som finns. En annan viktig del i arbetet med en hållbar ergonomi är att vi alltid arbetsroterar, berättar Cissi Steen.

En majoritet av de som jobbar i kassan och i postutlämningen är unga personer som fått sitt första jobb eller pluggar vid sidan om. Att förbygga skador tidigt är viktigt för ett långt, friskt och fungerande arbetsliv.

– Om man slarvar kan det leda till belastningsskador som sätter sig på rygg och handleder. Det är enkelt att läsa om hur man ska göra men sen är det viktigt att man faktiskt jobbar med det också, säger Cissi Steen.

Cissi Steen, kassachef ICA Maxi i Nacka. Foto: Jezzica Sunmo

Ökad medvetenheten med e-utbildning

Projektet med att förebygga förslitningsskador vid handintensivt arbete kommer att resultera i en ny e-utbildning som ICA tar fram tillsammans med Previa. Med hjälp av ICAs egna butiksanställda som skådespelare är målet att nå ut till 1500 butiker runt om i Sverige. På så vis vill de öka kunskapen och där med minimera riskerna för skador.

Annika Lundqvist berättar att de valt att satsa på just en e-utbildning då fördelen med att kommunicera med bilder och film är att det tydligt visar hur man ska jobba och var på kroppen det sliter om man har fel arbetsteknik eller slarvar, något som kan resultera i värk och i värsta fall sjukskrivning.

– Man ska kunna röra sig och vara frisk, inte gå runt och ha ont. Vi är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att informera om vilka risker som finns i vårt arbete och ge den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta på ett så säkert sätt, säger Annika Lundqvist.

Riskbedömning med helthetsperspektiv 

Linnéa Arbman är ergonom/fysioterapeut och jobbar med e-utbildningen tillsammans med ICA. Hon är även en av de som gjort riskbedömningen ute i butikerna där hon fått möta de anställda, se hur de arbetar och utvärdera var riskerna finns. I det arbetet ligger mycket fokus på människans, teknikens och organisationens möjligheter (MTO) för att se hur de samverkar för att skapa en bra arbetsmiljön.

– I en riskbedömning tittar vi, utöver arbetstekniken, exempelvis på streckkoders placering för att minimera antalet lyft vid scanning eller schemaläggning på organisationsnivå. Vi går alltså igenom flera moment för att komma fram till ett resultat och skapa en bra arbetsmiljö. På ICA såg vi tillexempel att förutsättningarna för stora och små butiker är väldigt olika.

opening quote

Ofta kan en enkel förändring i arbetsteknik göra att ett moment går från rött till grönt genom att vi instruerar.

Linnéa berättar att bedömningen görs på tre nivåer, i färgerna grönt, gult och rött. På de områden som bedöms som röda görs det en fördjupning på för att se vilka riskerna är och hur de kan minskas.

– Ergonomens öga är ett viktigt instrument i bedömningen. Ofta kan en enkel förändring i arbetsteknik göra att ett moment går från rött till grönt genom att vi instruerar och utbildar. Där har arbetsgivaren en stor vinning att använda sig av oss ergonomer. Då kan vi minska sjukskrivning, smärta och lidande för individer och hjälpas åt att se till att vi håller ett helt arbetsliv.

Läs mer om Den fysiska arbetsmiljön

Publicerad