Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön

Vi har samlat argument, utmaningar och allt ni behöver diskutera under hela resan mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt; när ni planerar för det, när det genomförs och när det har fått leva ett tag.

Ramarna för hur arbetsmiljön ska utformas finns samlade i arbetsmiljölagen. Kraven är formulerade i generella termer, till exempel att arbetsmiljön ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende. En grundtanke i arbetsmiljölagen är samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare – medarbetarna ska vara delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete som berör arbetsmiljön. När man inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt gäller det att vara lyhörd och öppen för verksamhetens och medarbetarnas behov för att lyckas. Hur ni bäst kan vara det har vi samlat våra bästa tips om.

Kontorets fördelar och utmaningar

Innan ni bestämmer er för en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är det viktigt att veta vilka potentiella utmaningar ni står inför, samt vilka fördelar arbetsmiljön för med sig. Vi har sammanställt allt för att göra det enklare för er att ta ett välgrundat beslut.

Tips och råd innan ni tar beslutet

Planera för ett aktivitetsbaserat kontor

När ni har bestämt er för ett aktivitetsbaserat kontor är planeringen viktig för att beslutet ska bli framgångsrikt hos alla. Här får ni tips på vad ni behöver tänka på i planeringsfasen, i genomförandet och hur ni följer upp resultatet av det aktivitetsbaserade kontoret.

Planera för ett aktivitetsbaserat kontor