Beställning av tilläggstjänst

För att medarbetarna ska få tillgång till provtagning för covid-19 behöver avtalsansvarig beställare bekräfta att verksamheten vill utnyttja och beställa tilläggstjänsten.

Previas provtagning för pågående covid-19 infektion vid Gullmarsplan upphör från och med måndag 1 juni. 

Ansvar för samhällets behov av ändamålsenlig provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens strategi, har nu förtydligats. Sveriges Kommuner och Regioner tar ansvar för genomförandet inom ramen för vårdansvaret inom varje region.

 

 

Ja tack, vi vill få tillgång till provtagning för covid-19 med PCR-test

Tack för din beställning! Vi aktiverar tjänsten eller återkommer om avtal samma dag eller inom 24 timmar beroende på när anmälan sker.

Har företaget avtal med Previa?

1920x15-padding.png

1920x15-padding.png