Nyanställning

Nyanställningsundersökning

En nyanställningsundersökning kan vägleda dig som ansvarig i en rekryteringsprocess. Hälsoundersökningen ger ett bra underlag för att bedöma kandidatens förutsättningar att uppnå era arbetsmedicinska krav för anställningen.

Hälsa är en viktig aspekt vid val av person oavsett arbetsuppgifter. Att få en arbetsmedicinsk bedömning som kartlägger de faktorer som innebär risk för ohälsa vid ett visst arbete är viktigt vid den samlade bedömningen av en sökande till en tjänst. Innehållet i tjänsten baseras på ditt företags avtal.

Så går undersökningen till

  1. Beskriv tjänstens arbetsuppgifter och arbetsmedicinska krav
    När du beställer tjänsten är det viktigt att du tydligt beskriver de arbetsuppgifter tjänsten innebär och vilka arbetsmedicinska krav som ställs. Kandidaten bokas sedan in på ett besök hos Falck. Tiden för besöket meddelas i ett mail till kandidaten och till dig som beställare.

  2. Läkarundersökning
    Besöket hos Falck innehåller hälsodeklaration, mätning av längd och vikt, blodtryck, blodsocker, hörselkontroll, synkontroll och läkarundersökning. Utöver detta kan ytterligare undersökningar tillkomma beroende på ditt företags avtal. Meddela oss vilka tillägg du önskar beställa.

  3. Skriftligt utlåtande
    Efter genomfört besök görs en återkoppling till dig som beställare genom ett skriftligt utlåtande/intyg.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.