Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildning i HLR och Första hjälpen

Utbildningen i Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första Hjälpen är mer omfattande än utbildningen för enbart HLR. Utbildningen är anpassad efter din arbetsmiljö och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Genom utbildningen får dina medarbetare teoretisk och praktisk kunskap för att kunna agera under en krissituation, när kunskap inom HLR och första hjälpen krävs. Utbildningen anpassas efter er arbetsmiljö och går i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07).

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger er kunskaper som kan rädda liv. Teori varvas med praktiska övningar – ensam och i par.

 • Allmänna principer i Första hjälpen
 • Sjukdomsfall
 • Skador och olycksfall
 • Psykiska reaktioner
 • Identifiera ett hjärtstopp
 • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra HLR
 • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Identifiera luftvägsstopp, utföra ryggslag och buktryck
 • Utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Kurslängd

Kursen pågår i fyra timmar och skräddarsys för ert företag.

Material

Utbildningspaket ingår med bland annat övningsdocka som underlättar repetition på arbetsplatsen eller i hemmet.

Efter HLR och första hjälpen-utbildningen

Utbildningen ger dig och dina medarbetare en teoretisk och praktisk kompetens att bedöma om en person har drabbats av ett hjärtstopp, utföra en korrekt hjärt-lungräddning med halvautomatisk hjärtstartare samt ta hand om en person som drabbas av luftvägsstopp.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.