Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS-kollen

AFS-kollen är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger god överblick av vilka arbetsmiljöföreskrifter er verksamhet är berörd av samt vilka krav respektive föreskrift innebär.

Som arbetsgivare kan det vara en utmaning att känna till vilka krav som berör den egna verksamheten och vilka konsekvenser det kan få om man inte följer dem.

Med AFS-kollen får ni koll på vilka arbetsmiljöföreskrifter som är relevanta för er verksamhet och som har krav på riskbedömningar, utbildningar och medicinska kontroller. Genomlysningen sker med hjälp av Previas experter och resulterar i en rapport som ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Så här går det till

  1. Beskriv önskemål och behov
    När du beställer tjänster beskriver du önskemål och var du önskar att AFS-kollen ska utföras.
  2. Dialog kring upplägg
    Vi tar emot din förfrågan och du blir kontaktad av en lämplig kompetens från oss för en dialog kring upplägg, bokning av tid och offert. 

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.