Riskbruk och beroende

Riskbruk och beroende

Genom att arbeta såväl förebyggande som efterhjälpande med riskbruk och beroende på arbetsplatsen kan vi bidra till att öka hälsan och närvaron på arbetet, men också minska risken för arbetsrelaterade skador och mänskligt lidande.

För dialog med en av våra rehabsamordnare om råd och förslag på aktiviteter för verksamhetens behov. Kontakta oss här.   

 

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar för såväl chef som medarbetare i syfte att sprida kunskap om riskbruk, skadligt bruk och beroende. Utbildningarna kan genomföras som e-utbildning, fysiskt eller digitalt.

Policyarbete

Vi kan vara ett stöd i framtagandet av en policy och handlingsplan för alkohol och droger, samt i arbetet med att introducera och förankra policyn i organisationen.

Chefsstöd

Genom Falcks chefsrådgivning kan chefen få stöd både när det avser förebyggande insatser, misstanke eller känd problematik. En möjlighet att förutsättningslöst bolla sina tankar och funderingar för att få fortsatt hjälp

Anonym rådgivning för anställda

Vi erbjuder stöd och rådgivning via telefon, dygnet runt, för medarbetare som önskar vara anonym och som funderar över sina egna eller någon annans alkohol- och drogvanor.

Utredning och behandling

Falcks utredning för fastställande av skadligt bruk har utgångpunkt i riktlinjerna för Företagshälsan med tät dialog med chefen under processen. Utredningen mynnar ut i en handlingsplan med förslag på fortsatt behandling och insatser.

Beskriv ditt behov…

Tack för din förfrågan. Vi hör av oss till dig och besvarar dina frågor inom tre dagar. 

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?
Bild på kvinna som vilar i hängmatta med ett glas vin bredvid sig.