Rådgivning

Rådgivning organisationskonsult

Våra organisationskonsulter finns till hands när du som chef önskar stöd. Det kan handla om organisationen som helhet, dina team och arbetsgrupper eller din egen roll som ledare. Välj om du vill ha rådgivningen online via videosamtal eller på telefon.

Varje arbetsgivare ansvarar för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets lagstiftning om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Även formulerade mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med syfte att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 

Vi finns till hands och hjälper er i det arbetet. Oavsett vilken situation ni står inför, så tar vi en dialog och lyssnar in vad ni har för behov. 

Så går rådgivningen till

  1. Inbokat inledande samtal 
    När du har beställt tjänsten bokas du in för ett inledande videomöte eller telefonsamtal, beroende på vad du väljer. Tiden för samtalet samt instruktioner meddelas via mail och sms.

  2. Förslag på lämpliga insatser
    Vid samtalet beskriver du din situation och din frågeställning. Organisationskonsulten ställer utforskande frågor, gör en bedömning av situationen och föreslår lämpliga insatser.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.