Rådgivning

Rådgivning hälsoutvecklare

Erbjud dina medarbetare en rådgivning med en hälsoutvecklare, för att de ska utveckla sin hälsa inom kost, motion och stress. Eller få rådgivning själv för att bli stöttad i att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Rådgivningen kan ske online via videosamtal, telefon eller besök.

Så bidrar hela företaget till en hälsosam arbetsplats

Vad är det som får oss att bibehålla hälsan eller till och med förbättra den? Det är den grundläggande frågan i det hälsofrämjande arbetet. Genom att arbeta hälsofrämjande och utveckla det som är bra kan man skapa en arbetsplats där alla trivs, har utrymme att prestera och mår bra.

Ett hälsofrämjande arbete utgår från att varje individ, arbetsplats och organisation har resurser som kan användas för att bevara och utveckla hälsan. Vi stöttar den enskilda medarbetaren, men också dig som ska ansvara för att arbetsmiljön bidrar till ett hälsofrämjande arbete. Därför rekommenderas rådgivningen för er båda.

Så går rådgivningen till

  1. Beskriv behov och välj rådgivning via telefon, video eller fysiskt möte
    Beskriv vilka frågor och behov som finns och vem rådgivningen gäller. Välj om rådgivningen ska ske online via videosamtal, telefon eller fysiskt besök. Tiden för rådgivningen samt instruktioner meddelas via mail och sms.

  2. Rådgivning
    Under rådgivningen sätter sig hälsoutvecklaren in i behov och utmaningar. Vid samtalet görs en bedömning och förslag på lämpliga insatser.

  3. Förslag på fortsatta insatser
    Efter rådgivningen får du som beställare en återkoppling med förslag på aktiviteter som kan och bör göras för att din medarbetare ska förbättra sin hälsa och öka sitt välbefinnande. Faller medarbetarens besvär utanför företagshälsans kompetens ges råd och vägledning vart du ska vända dig.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.