Lagstadgade undersökningar

Järnväg

Vi utför hälsoundersökningar för dina medarbetare med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg.

Hälsoundersökningen utgår ifrån Transportstyrelsens föreskrift om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (TSFS 2019:112).

Undersökningen ska genomföras enligt följande intervaller:

 • Innan arbetet startat
 • Vart femte år fram till och med dagen före 41-årsdagen
 • Vart tredje år från och med 41-årsdagen till och med 62-årsdagen
 • Varje år efter 62-årsdagen

Hälsoundersökningen ska även genomföras enligt följande:

 • När en medarbetare varit frånvarande mer än 30 dagar
 • När en medarbetare tagits ur tjänst p.g.a. olycka/tillbud

För att läkaren ska veta vilka hälsokrav kandidaten står inför måste du i beställningen ange medarbetarens arbetsuppgifter samt vad arbetet innebär. Du måste även kunna ange vilken eller vilka punkter inom 8§ medarbetaren arbetar inom:

 • Framföra fordon
 • Leda eller övervaka spårtrafik (ex. tågklarerare, tågledare, huvudtillsyningsman)
 • Bedöma trafiksäkerheten hos fordon eller spåranläggningar (ex. besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant)
 • I övrigt bedriva trafik och arbete på spår enligt verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (ex. tågbefälhavare, trafikbiträde, tillsyningsman med A-, E-, L- eller S-skydd)

Så här går det till

 1. Beställ tjänst När tjänsten är beställ bokas nedarbetaren in till hälsoundersökning, Tiden meddelas via e-post till medarbetaren med kopia till dig som beställare.
 2. Hälsoundersökning Till besöket ska medarbetaren ta med eventuella glasögonrecept/optikerintyg och/eller hörapparater. Besöket innefattar provtagning samt läkarundersökning.
 3. Läkarutlåtande Läkare utfärdar ett läkarutlåtande. Utlåtandet sänds till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte kan återgå till tjänsten informeras du omgående.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.