Karriär och omställning

Livs- och karriärplanering

Beställ

Programmet för Livs- och karriärplanering hjälper både medarbetare och chefer att sätta mål och staka ut en riktning för arbetslivet satt i relation till fritid, hälsa och familj/vänner.

Vad tjänsten innebär

Livs- och karriärplanering bygger på en väl beprövad sammanhållen process som ger medarbetaren stöd att hitta rätt i sin nuvarande eller tilltänkta roll samt rustar medarbetaren inför en eventuell kommande förändring.

Medarbetaren har strukturerade coachande samtal med utbildad karriärcoach i kombination med hemuppgifter, övningar och webbinar. Programmet resulterar i en tydlig plan som medarbetare och arbetsgivare kan använda som underlag för att ta beslut och gå vidare. Livs- och karriärplaneringen pågår under 3-4 månader och genomförs av utbildade karriärcoacher från Falck. 

Innehåll:

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Beskriv vilka frågor och behov som finns i beställningsformuläret. När du har beställt tjänsten bokas medarbetaren in till ett Nulägessamtal via ett onlinebesök med karriärcoach. Tiden meddelas i ett sms och via e-post till medarbetaren.
 2. Besök
  Individuellt videosamtal med karriärcoach där nuläge och önskat läge identfieras.
 3. Inledande trepartssamtal
  Efter nulägessamtalet bokar karriärcoachen in ett trepartssamtal med dig som beställare och medarbetaren i syfte att säkerställa en samsyn kring syfte och mål med insatsen.
 4. Genomförande av Livs- och karriärplaneringsprogram
  Program genomförs utifrån vad som bestäms i inledande samtal.
 5. Avslutande trepartssamtal
  Efter avslutat program bokar karriärcoachen in ett trepartssamtal med dig som beställare och medarbetaren för att ge återkoppling.